Ταμείο Εγγυοδοσίας κορωνοϊού: Ξεκίνησε η υποβολή φακέλων

Θα ξεκινήσουν οι χρηματοδοτήσεις

Αυτός είναι ο δεύτερος κύκλος.

 

 

Ξεκίνησε η υποβολή φακέλων προς έγκριση για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

 

 

Πρόκειται για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων από το τραπεζικό σύστημα για τον δεύτερο κύκλο του Προγράμματος Εγγυοδοσίας Covid-19.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η πρώτη τράπεζα που υπέβαλε σήμερα προτάσεις χρηματοδότησης πελατών της, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της Hellenic Development Bank, ήταν η Eurobank. Θα ακολουθήσουν από αύριο, με βάση το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, όλοι οι υπόλοιποι από τους συνολικά 12 χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

 

Β’ κύκλος του Προγράμματος Εγγυοδοσίας

 

Το Ελληνικό Δημόσιο – για τον β’ κύκλο του Προγράμματος Εγγυοδοσίας – διαθέτει 780 εκατ. ευρώ τα οποία – με τη μόχλευση μέσω της Hellenic Development Bank – θα μετατραπούν σε επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, το 85% αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το 15% μεγάλες επιχειρήσεις.

 

 

Η εγγύηση του Ταμείου καλύπτει τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες σε ποσοστό 80%. Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας παραμένουν αμετάβλητα. Σύμφωνα με το νέο προσωρινό πλαίσιο της Ε.Ε. η εκταμίευση των δανείων έχει χρονικό ορίζοντα την 30η Ιουνίου 2021.