Συμβάσεις 570 εκατ. για εννέα έργα ψηφιοποίησης εγγράφων

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ελληνικό σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης, πρόκειται για φυσικά αρχεία σε διάφορους τομείς

Μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2022 δεσμεύεται να έχει αναθέσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εννέα μεγάλες συμβάσεις ψηφιοποίησης φυσικών αρχείων που αραχνιάζουν σήμερα σε διάφορες υπηρεσίες, ύψους περί τα 570 εκατ. ευρώ.

 

 

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ελληνικό σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης, πρόκειται για φυσικά αρχεία σε διάφορους τομείς (δικαιοσύνη, υγεία, γενικά αρχεία του κράτους, πολεοδομικός σχεδιασμός, απαλλοτριώσεις, κτηματολόγιο, μετανάστευση και άσυλο, ναυτιλιακές υποθέσεις).

 

Τα έργα περιλαμβάνουν και την ενσωμάτωση των ψηφιακών, πλέον, αρχείων στα σχετικά πληροφοριακά συστήματα, καθώς και την πιλοτική εφαρμογή της ασφαλούς αποθήκευσης των αρχείων του δημόσιου τομέα και του «ευρύτερου» δημόσιου τομέα.

 

Διαβάστε περισσότερα στο powergame.gr