Στις αγορές βγαίνει εκ νέου η Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Με την εκταμίευση της προκαταβολής των 4 δισ. ευρώ, δίνεται τώρα η δυνατότητα να ανακτηθούν τα υψηλότερα επίπεδα ταμειακών διαθεσίμων