Στις 31 Μαρτίου η αποπληρωμή των Επιστρεπτέων Προκαταβολών

Οι αποφάσεις μετάθεσης της έναρξης αποπληρωμής των Επιστρεπτέων Προκαταβολής αφορούν τις Επιστρεπτέες 2 έως 7

Υπογράφηκαν και δημοσιοποιήθηκαν σε ΦΕΚ οι πρώτες αποφάσεις για την μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης αποπληρωμής των Επιστρεπτέων Προκαταβολών.

 

Παράλληλα με τις νέες αποφάσεις ορίζεται η αποπληρωμή της Επιστρεπτέας 7 να γίνει και αυτή σε 60 δόσεις, αντί 40 δόσεις που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Οι αποφάσεις μετάθεσης της έναρξης αποπληρωμής των Επιστρεπτέων Προκαταβολής αφορούν τις Επιστρεπτέες 2 έως 7.

Συγκεκριμένα αφορούν στην τροποποίηση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 (Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙ), ΓΔΟΥ 233/11.10.2020 (Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ), ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 (Επιστρεπτέα προκαταβολή IV), ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 (Επιστρεπτέα προκαταβολή V), ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 (Επιστρεπτέα προκαταβολή VI) και ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 (Επιστρεπτέα προκαταβολή VΙΙ).

Με τις νέες αποφάσεις που συνυπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών και οι υπουργοί Ανάπτυξης, ορίζεται ότι οι Επιτρεπτές αποπληρώνονται από 31 Μαρτίου 2022 και μετά σε 60 δόσεις και ότι οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εξοφλήσουν το σύνολο των οφειλόμενων μέχρι 31 Μαρτίου 2022, θα λάβουν έκπτωση 15%.