Προϋπολογισμός: Πάνω από 24 δισ. οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις για αναχαίτιση κορωνοϊού-στήριξη επιχειρήσεων

ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Με στόχο την αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού και την οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας προωθήθηκαν στον προϋπολογισμό παρεμβάσεις συνολικής αξίας 24,156 δισ. ευρώ.

Από αυτά, τα 21,468 δισ. ευρώ αφορούν το 2020 και τα 2,688 δισ. ευρώ αναμένεται να επηρεάσουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2021.

Εκτός από τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, ο Προϋπολογισμός επηρεάζεται και από άλλα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν:

– την καταβολή αναδρομικών ποσών σε συνταξιούχους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ύψους 1,4 δισ. ευρώ το 2020,
– την αντιμετώπιση των ζημιών από φυσικές καταστροφές που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ το 2020,
– την εξαίρεση της δαπάνης των εμβολίων που εντάσσονται στο πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού, από το όριο της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, με δημοσιονομικό κόστος 100 εκατ. ευρώ για το 2020 και 170 εκατ. ευρώ για το έτος 2021,
– το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ ύψους περίπου 116 εκατ. ευρώ και η έκτακτη επιχορήγησή τους κατά 95 εκατ. ευρώ το 2020,
– την αυξημένη επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ κατά 330 εκατ. ευρώ το 2020,
– τη θέσπιση του κώδικα διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε δανειολήπτες, με δημοσιονομικό κόστος 100 εκατ. ευρώ για το 2021,
– την υπεραπόσβεση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (R&D), με δημοσιονομικό κόστος 35 εκατ. ευρώ για το 2021,
– την υπερέκπτωση για επενδύσεις σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση (επιβαρύνει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του έτους 2022),
– την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά με δημοσιονομικό κόστος 1,5 εκατ. ευρώ για το 2020 και 1,5 εκατ. ευρώ για το 2021.