Πρόστιμα έως και 100.000 ευρώ για τα «ξεχασμένα» Airbnb

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 60 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Αυστηρά πρόστιμα έως 100.000 ευρώ έρχονται για όσους δεν συμμορφώνονται με το νόμο για τα Airbnb.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων (ΑΑΔΕ) πρόκειται να εξαπολύσουν «άγριο κυνηγητό» για τον εντοπισμό των κρυμμένων εισοδημάτων από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Με σχετική διάταξη η οποία ενσωματώθηκε οι εταιρείες τύπου Airbnb θα κληθούν να πληρώσουν βαριά πρόστιμα αν δεν δίνουν στοιχεία των πελατών τους στις φορολογικές αρχές.

Το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει κυρώσεις σε διαχειριστές ψηφιακής πλατφόρμας βραχυχρόνιων μισθώσεων, στην περίπτωση που δεν παρέχουν πληροφορίες που ζητά η ΑΑΔΕ σχετικά με ιδιοκτήτες ακινήτων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για την βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου τους.

Παρέχεται η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να ζητά εντός προθεσμίας, με έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα, από κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, ανεξάρτητα από το εάν αυτή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή όχι οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές (ιδιοκτήτες ακινήτων), για τα οποία προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα.

Τα πρόστιμα στην περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορούν να ανέλθουν από 30.000 μέχρι και 100.000 ευρώ για τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Για άλλες κατηγορίες, όπως ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενοικιάζουν ακίνητα μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Aibnb, εφόσον δεν παρέχουν πληροφορίες που τους ζητά η ΑΑΔΕ, προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως και 30.000 ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, από τους ελέγχους μπορούν να εισπραχθούν περί τα 60 εκατ. ευρώ.

Οι ελεγκτές εντατικοποιούν τους ελέγχους στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι εισπράττουν ενοίκια από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις χωρίς να είναι συνεπείς με την εφορία. Όσοι αρνούνται να επιβαρυνθούν με πρόστιμα. Την ίδια στιγμή, η μη ανταπόκριση στο αίτημα παροχής στοιχείων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας συνεπάγεται, την διακοπή της πρόσβασης στους ιστότοπους των ψηφιακών πλατφορμών, από τους Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου με καταστατική έδρα ή με τόπο πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) ή στις διατάξεις των ΣΑΔΦ που έχει συνάψει η Ελλάδα, όταν η πρόσβαση διενεργείται από Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (Διεύθυνση IP) που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια.

Η Φορολογική Διοίκηση μάλιστα, μπορεί να δημοσιεύει στον ιστότοπό της κατάλογο ψηφιακών πλατφορμών στις οποίες έχουν επιβληθεί τέτοιες κυρώσεις.