ΟΟΣΑ: Κυρίαρχη τεχνολογία οι οπτικές ίνες – Η Ελλάδα υστερεί

Σημειώνεται ότι το 2020 οι ευρυζωνικές συνδέσεις οπτικών ινών ξεπέρασαν τις συνδέσεις τεχνολογίας DSL

Ξεπέρασαν στο τέλος του 2021 οι ενεργές ευρυζωνικές συνδέσεις οπτικής ίνας τις ευρυζωνικές συνδέσεις χάλκινων καλωδίων (DSL), αλλά και τις συνδέσεις καλωδιακής τηλεόρασης (cable), στη ζώνη του ΟΟΣΑ. Τα στοιχεία που έδωσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης δείχνουν ότι στις 38 χώρες της ζώνης του ΟΟΣΑ τον περασμένο Δεκέμβριο υπήρχαν 164,5 εκατ. ενεργές συνδέσεις οπτικής ίνας (34,9%), 153,0 εκατ. ευρυζωνικές συνδέσεις καλωδιακής τηλεόρασης (32,4%) και 127,5 εκατ. συνδέσεις DSL (27,1%). Και σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, είναι η πρώτη φορά που οι ευρυζωνικές συνδέσεις βασισμένες σε οπτικές ίνες ξεπερνούν κάθε άλλη τεχνολογία.

Σημειώνεται ότι το 2020 οι ευρυζωνικές συνδέσεις οπτικών ινών ξεπέρασαν τις συνδέσεις τεχνολογίας DSL και πέρυσι ξεπέρασαν τις ευρυζωνικές συνδέσεις καλωδιακού modem. Η τελευταία τεχνολογία δεν είναι γνωστή στη χώρα μας καθώς στην Ελλάδα ποτέ δεν αναπτύχθηκε η καλωδιακή τηλεόραση. Ωστόσο για πολλά χρόνια σε ανεπτυγμένες αγορές όπως π.χ. οι ΗΠΑ, η τεχνολογία του καλωδιακού modem ήταν κυρίαρχη, εκτός της μετάδοση συνδρομητικής τηλεόρασης, στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ακόμη ότι η σταθερή ευρυζωνικότητα κερδίζει ακόμη έδαφος στις χώρες-μέλη. Μάλιστα, η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που παρουσίασε σημαντική αύξηση μέσα στο 2021, αφού η διείσδυση αυξήθηκε κατά 137 μονάδες βάσης στον πληθυσμό και ανήλθε στο 41,25%. Στο τέλος του 2021 υπήρχαν 4,4 εκατ. ευρυζωνικές συνδέσεις σε λειτουργία στη χώρα μας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο powergame.gr