Οι 4 τεχνολογίες που αξιοποίησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους

Όπως προκύπτει από έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Οι 4 τεχνολογίες που κυρίως χρησιμοποιήθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους κατά την περίοδο 2018-2020 αφορούσαν τις τεχνολογίες διαδικτύου των πραγμάτων-Ιnternet of things (35,5%), τις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους-cloud computing (33,8%), τις τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας-cyber security (29,2%) και τις τεχνολογίες ανάλυσης μαζικών δεδομένων-big data analytics (24,2%).

 

Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), που κατέγραψε τη χρήση πρωτοπόρων τεχνολογιών της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Ιndustry 4.0) για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών. Η έρευνα δείχνει ότι η υιοθέτηση ψηφιακών πρακτικών επιταχύνεται και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πλέον κεντρική επιχειρηματική στρατηγική για τέσσερις στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικά τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τις καινοτόμες.

Το σύνολο των σημαντικών δεικτών που προσδιορίζει των ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσιάζει ανοδική τάση την τριετία 2018-2020, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2016-2018. Το 40,2% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως πολύ σημαντική συνεχή στρατηγική ανάπτυξης, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την περίοδο 2016-2018 (33,5%). Γενικότερα, η πλειονότητα (58,5%) χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρησιακών διαδικασιών.

 

Από την άλλη, ένα μεγάλο ποσοστό εγχώριων επιχειρήσεων δηλώνει ελλιπή γνώση και κατανόηση της χρήσης τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη-artificial intelligence (31,7%), οι τεχνολογίες αλυσίδας συναλλαγών-Blockchain (31,6%) και η τρισδιάστατη εκτύπωση-3D printing (30,1%).

Ως βασικοί παράγοντες που διευκολύνουν την υιοθέτηση πρωτοπόρων ψηφιακών τεχνολογιών, θεωρούνται το προσωπικό με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, η δημόσια χρηματοδότηση, η πληροφόρηση για νέες τεχνολογίες και η διαθεσιμότητα δημόσιων τεχνολογικών υποδομών.

Γεωγραφικά, η Αττική επιδεικνύει το μεγαλύτερο ποσοστό ψηφιακού επιχειρηματικού μετασχηματισμού (42,7%), ενώ ακολουθούν η Κεντρική Ελλάδα (39,5%), η Βόρεια Ελλάδα (36,9%) και τα νησιά Αιγαίου-Κρήτη (34,5%).

Αναφορικά με τους επιμέρους στρατηγικούς τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, η έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία για τη βελτίωση και την ανάπτυξη αγαθών/υπηρεσιών (41,7%) και τα συστήματα ERP (36%) αναδεικνύονται ως οι πλέον κομβικοί τομείς. H ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού θεωρείται ως πολύ σημαντική από το 29,7% των επιχειρήσεων.

Σχεδόν το 30% των επιχειρήσεων ανέπτυξε αποκλειστικά εσωτερικά (in-house) τις ψηφιακές εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν στις καινοτομίες των επιχειρησιακών διαδικασιών, ένα επιπλέον 19,2% των επιχειρήσεων ανέπτυξε τις ψηφιακές εφαρμογές τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ενώ το 9,6% χρησιμοποίησε εξωτερικές (out-sourced) ψηφιακές εφαρμογές.

Όσον αφορά τη σημασία των πρωτοπόρων τεχνολογιών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο μέλλον, ως σημαντικότερες επιλέχθηκαν οι τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας (17%), οι τεχνολογίες ανάλυσης μαζικών δεδομένων (big data analytics) (14,5%), οι τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing) (13,6%), οι τεχνολογίες διαδικτύου των πραγμάτων (internet of things) (13,2%) και οι τεχνολογίες 5G (12,7%).

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ