ΟΑΣΑ: Ο Αθ. Κοτταράς διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ

Δείτε τη νέα σύνθεση του Διοιηκητικού Συμβουλίου

Στον διορισμό του Αθανάσιου Κοτταρά, στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. («ΣΤΑΣΥ»), κατόπιν συνεννόησης με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») προχώρησε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. («ΟΑΣΑ»).

 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑΣΥ είναι η ακόλουθη:

Χαράλαμπος Δαμάσκος, πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αθανάσιος Κοτταράς, διευθύνων σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ελένη Βλαχογιάννη, αναπληρώτρια πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μαρία Κολυβά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Παναγιώτης Πέγκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σπύρος Ρεβύθης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΣΤΑΣΥ, θυγατρική εταιρεία του ΟΑΣΑ, είναι αρμόδια για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, που υλοποιείται με τα μέσα σταθερής τροχιάς (Γραμμές 2 & 3 του Μετρό, Γραμμή 1 του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου και ΤΡΑΜ).

Το διοικητικό συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ καλείται να διαμορφώσει το πλαίσιο για την αναβάθμιση του συγκοινωνιακού της έργου, στοχεύοντας στη συντονισμένη λειτουργία της ΣΤΑΣΥ με το συνολικό συγκοινωνιακό σύστημα, το οποίο προωθεί τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες απαιτήσεις του επιβάτη.

Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα του νέου διευθύνοντος συμβούλου της ΣΤΑΣΥ:

Αθανάσιος Κοτταράς, διευθύνων σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Είναι οικονομολόγος, αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αντικείμενο την Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία.

Από τον Ιούνιο του 2020 διετέλεσε αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος – ΟΣΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock). Στέλεχος του ΕΒΕΑ (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) στο οποίο εργάσθηκε από το 2005 έως το 2019. Από το 2014 έως το 2017 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών του Δήμου Αθηναίων. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Τμήμα Λογιστηρίου της Εμπορικής Τράπεζας, στην Ολυμπιακή Αεροπορία και στην ΕΤΒΑ. Υπήρξε συνιδρυτής σε εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων καθώς και μέλος ΔΣ σε ανώνυμες εταιρείες τροφίμων και παροχής υπηρεσιών ενέργειας.