Ο χάρτης των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 3 έως 7 Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης θα καταβληθεί σε 128.500 περίπου δικαιούχους το ποσό των 75,5 εκατ. ευρώ για την εβδομάδα 3-7 Οκτωβρίου

Ειδικότερα:

  1. Από τον e-ΕΦΚΑ  θα καταβληθούν: 
  • 13,2 εκατ. ευρώ σε 41.404 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
  • 15,2 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
  •  348. 810 ευρώ σε 494 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ
  1. Από τη ΔΥΠΑ  θα γίνουν οι εξής καταβολές:  
  •  28  εκατ. ευρώ σε  70.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
  • 18 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  •  700.000  ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Πηγή: Powergame.gr