Μπάκος – Καϋμενάκης – Εξάρχου: Με 33% στην Παγκρήτια – Το υψηλότερο ποσοστό

Υπενθυμίζεται πως επιβεβαιώνοντας πλήρως τα ρεπορτάζ του powergame.gr

Η εταιρεία Thrivest Holding Ltd, συμφερόντων των Δημήτρη Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρο Εξάρχου, καθίσταται πλέον ο μεγαλύτερος μέτοχος της Παγκρήτιας Τράπεζας με ποσοστό 33%, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα. Πλέον, η Lyktos Group του Μιχάλη Σάλλα κατέχει το 11,25%.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Παγκρήτιας έχει ως εξής: «Επιβεβαιώνουμε την αποδοχή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας της πρότασης που έλαβε από την επενδυτική εταιρεία Thrivest Holding Ltd, συμφερόντων των Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη και Α. Εξάρχου, για την απόκτηση του συνόλου των αδιάθετων Νέων Μετοχών με ποσό εξήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ, και προχωρούν οι διαδικασίες πιστοποίησης της συναλλαγής, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της ημέρας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επενδυτική εταιρεία Thrivest Holding Ltd καθίσταται πλέον ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας με ποσοστό 33%».

Υπενθυμίζεται πως επιβεβαιώνοντας πλήρως τα ρεπορτάζ του powergame.gr, οι Δημήτρης Μπάκος, Γιάννης Καϋμενάκης και Αλέξανδρος Εξάρχου ανακοίνωσαν νωρίτερα την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας, αποκτώντας μετοχές έως 65 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε πως η επενδυτική εταιρεία Thrivest Holding Ltd, συμφερόντων των Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη και Α. Εξάρχου, έστειλε επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας, μέσω της οποίας γνωστοποιεί το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του συνόλου των αδιάθετων Νέων Μετοχών, μέχρι του ποσού των εξήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως αυτή αποφασίστηκε στις 5/5/2022 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Υπενθυμύζεται ότι με 11,25% στο μετοχικό κεφάλαιο της Παγκρήτιας Τράπεζας θα συμμετέχει μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που ολοκληρώνεται σήμερα, το Lyktos Group συμφερόντων Μιχάλη Σάλλα, το οποίο αγόρασε τη συμμετοχή της ΑΝΕΚ στην τράπεζα.

Τελευταία νωπή εξέλιξη από πλευράς του έως σήμερα μεγαλομετόχου της Παγκρήτιας είναι η μη συμμετοχή του στο πλαίσιο της αύξησης, εξέλιξη που προκάλεσε αίσθηση μετά την αρχική πρόθεση να συμμετάσχει πλήρως.
Το Lyktos Group αποφάσισε να μην μπει τελικά μετά τη συμμετοχή των μετόχων της Intrakat Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου.