Λιανεμπόριο: Αύξηση τζίρου στα 61,99 δισ. το 2022

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2022

Αυξημένος κατά 12,2% ήταν ο τζίρος το 2022 στο λιανεμπόριο αφού ανήλθε στα 61,99 δισ. ευρώ σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

 

Ειδικότερα, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το έτος 2022 ανήλθε σε 61,996 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,2% σε σχέση με το έτος 2021, όπου είχε διαμορφωθεί σε 55,234 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Οπως αναφέρει, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επίδραση στην αύξηση του κύκλου εργασιών το έτος 2022 σε σχέση με το έτος 2021 είναι:

• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 28,4%.

• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό, αύξηση 7,0%.

Η δραστηριότητα που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών το έτος 2022 σε σχέση με το έτος 2021 είναι:

• Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, μείωση 1,0%.

Οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2022 ήταν:

• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (26,9%)

• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (13,9%).

• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (9,8%)

• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,9%)

• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5,0%)

και οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2021 ήταν:

• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (28,3%)

• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (12,2%).

• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (9,3%)

• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (7,4%)

• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (4,7%)

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το έτος 2022 σε σχέση με το έτος 2021 είναι:

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αύξηση 29,6%.

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αύξηση 24,9%.

 

Τριμηνιαία Στοιχεία

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 17,02 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,5% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2021, όπου είχε διαμορφωθεί σε 15,40 δισ. ευρώ και αύξηση 1,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 16,73 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είναι:

• Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, αύξηση 30,0%.

• Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, αύξηση 29,0%.

Η δραστηριότητα που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είναι:

• Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 5,8%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2021 είναι:

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αύξηση 17,5%.

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αύξηση 16,0%.

Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων
Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2022 ανήλθε σε 3,83 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 3,41 δισ. ευρώ και αύξηση 15,6% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 3,31 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2022 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 είναι:

• Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 32,7%.

• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 31,2%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2022 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 είναι:

• Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 5,7%.

• Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 5,0%.