Κορωνοχρέη: Ποιοι και πώς μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 ή 72 δόσεις (Βίντεο TL)

Στη νέα αυτή ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν συνολικά 826.435 εταιρίες

Να εξοφλήσουν τμηματικά τις μη ρυθμισμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα έχουν την ευκαιρία οι πολίτες, σύμφωνα με τις διατάξεις τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκαν χθες και αναμένεται να ψηφιστούν αύριο Πέμπτη 29 Ιουλίου από τη Βουλή.

 

Οι συγκεκριμένες οφειλές θα μπορούν να εξοφλούνται είτε σε 36 άτοκες είτε σε 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

 

Στη νέα αυτή ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν συνολικά 826.435 εταιρίες, λοιπά νομικά πρόσωπα, αλλά και νοικοκυριά που αποδεδειγμένα επλήγησαν οικονομικά κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης.

 

Αφορά χρέη που βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα την χρονική περίοδο από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και καλύπτει όλες τις κατηγορίες «πληττόμενων» φορολογουμένων, δηλαδή:

– Όσους περιλαμβάνονται στη διευρυμένη λίστα των ΚΑΔ του Απριλίου,
– Όσους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα τέθηκαν σε αναστολή εργασίας
– ή στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,
– στους ιδιοκτήτες ακινήτων που υποχρεώθηκαν να αποδεχτούν μειώσεις ενοικίων
– καθώς και τους εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ

 

Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν οι παρακάτω κατηγορίες αρρύθμιστων φορολογικών οφειλών:

– Όλες οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές των οποίων οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά από 11 Μαρτίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 2020 αλλά παρατάθηκαν αρχικά για 4 μήνες και εν συνεχεία όλες μαζί έως και την 31η-12-2021

 

– Όλες οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-4-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και την 31η-8-2020 και στη συνέχεια μέχρι και την 31η-12-2021

– Όλες οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-5-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και την 30η-9-2020 και στη συνέχεια μέχρι και την 31η-12-2021

 

– Όλες οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-6-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και την 31η-10-2020 και στη συνέχεια μέχρι και την 31η-12-2021

 

– Όλες οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) των οποίων οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 31η-12-2021

 

– Λοιπές αρρύθμιστες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021, αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμπρόθεσμα