ΚΕΠΕ – Δείκτης φόβου: Μείωση της αβεβαιότητας στην ελληνική αγορά

Μειώθηκε τον Νοέμβριο του 2022

Υποχώρηση κατέγραψε ο «δείκτης φόβου» για την ελληνική οικονομία, καθώς μειώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 φτάνοντας το 31,52% στις 30/11/2022 από 35,37% στις 31/10/2022, σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

 

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα. Ο δείκτης κινήθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,59%.

Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη παρέμεινε κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα, φτάνοντας το 33,07% τον Νοέμβριο του 2022 από 32,67% τον Οκτώβριο του 2022.

Εξάλλου, ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης (ΣΔΠ) του ΚΕΠΕ για τον Αύγουστο του 2022 Π σημείωσε οριακή πτώση, σε συνέχεια της πτώσης των δύο προηγούμενων περιόδων, παρ’ ότι εξακολουθεί να κινείται στο υψηλότερο επίπεδο για το σύνολο της περιόδου εξέτασης. Η εν λόγω εξέλιξη δεν παρέχει ξεκάθαρες ενδείξεις για τη συνέχιση ή αντιστροφή της πρόσφατης πορείας του ΣΔΠ.

Ενδέχεται να σηματοδοτεί μια εξισορρόπηση σε σχέση με την πτώση που είχε σημειωθεί. Εναλλακτικά μπορεί να επιβεβαιώνει τη διακοπή της γενικότερα ευνοϊκής πορείας που ακολουθεί ο ΣΔΠ, αντανακλώντας μια μεταστροφή των προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα και παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για επιδείνωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται ότι η εξέλιξη του ΣΔΠ αντικατοπτρίζει τις αρνητικές επιπτώσεις από τις πληθωριστικές πιέσεις και την απορρέουσα αβεβαιότητα που συνδέονται με την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συνεπώς, οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν καθιστούν αναγκαία την επανεκτίμηση του ΣΔΠ με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.