Καλάθι του Νοικοκυριού: Μειωμένες ή σταθερές τιμές στο 96,35% των προϊόντων

Στην 36η εβδομάδα εφαρμογής του

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, στο 96,35% των προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» οι τιμές παραμένουν σταθερές ή μειώνονται την 36η εβδομάδα εφαρμογής του.

 

Ειδικότερα, κατά την 36η εβδομάδα εφαρμογής του καλαθιού, (5/7/2023 – 11/7/2023), από τα 1206 προϊόντα:

44 προϊόντα (3,65%) παρουσίασαν αύξηση,

42 (3,48%) παρουσίασαν μείωση και

1120 (92,87%) παρέμειναν σταθερά.

Αναλυτικά στον πίνακα που επισυνάπτεται το κόστος του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» ανά σούπερ μάρκετ και η μεταβολή του από την 35η στην 36η εβδομάδα.