Η Airbnb διευκολύνει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε νέους ιδιοκτήτες σπιτιών

Η Airbnb θα προσφέρει νέες λειτουργίες με τις οποίες ευελπιστεί να προσελκύσει περισσότερους ιδιοκτήτες σπιτιών στην πλατφόρμα της

Η Airbnb θα προσφέρει νέες λειτουργίες με τις οποίες ευελπιστεί να προσελκύσει περισσότερους ιδιοκτήτες σπιτιών στην πλατφόρμα της.

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στη Νέα Υόρκη, εκπρόσωποι της πλατφόρμας αποκάλυψαν ότι με τις νέες λειτουργίες η πλατφόρμα φιλοδοξεί να περιορίσει τα εμπόδια και τις δυσκολίες για νέους οικοδεσπότες.