HSBC: Οι τρεις λόγοι για την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας

Η βρετανική τράπεζα διατηρεί αμετάβλητες τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της Ελλάδας φέτος, στο 6,5%

Η ελληνική οικονομία θα ξεχωρίσει το 2023, καθώς θα καταφέρει να αποφύγει την ύφεση που θα «χτυπήσει» την Ευρώπη, όπως εκτιμά η HSBC, για τρεις βασικούς λόγους.

 

Η βρετανική τράπεζα διατηρεί αμετάβλητες τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της Ελλάδας φέτος, στο 6,5%, χάρη:

στην ιστορικά ισχυρή τουριστική περίοδο,

στην ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, και

στην άνθηση των επενδύσεων έπειτα από χρόνια υποεπένδυσης.

Κάποια επιβράδυνση, ωστόσο, φαίνεται αναπόφευκτη για το 2023, δεδομένου του υψηλού πληθωρισμού και ενός δύσκολου εξωτερικού περιβάλλοντος, αλλά όπως τονίζει η HSBC εξακολουθεί να αναμένει ότι η Ελλάδα θα αποφύγει μια πανευρωπαϊκή ύφεση, καταγράφοντας ανάπτυξη 2% το 2023 και 1,7% το 2024, για τους εξής πολύ σημαντικούς λόγους:

Ως οικονομία που βασίζεται στις υπηρεσίες, η Ελλάδα θα αισθανθεί την πίεση των υπέρογκων τιμών της ενέργειας στον μεταποιητικό τομέα αλλά σε μικρότερο βαθμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι προοπτικές για τα έσοδα από τον τουρισμό δεν είναι ανησυχητικές. Ενώ η πτώση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις κορυφαίες χώρες αφίξεων τουριστών έχει οδηγήσει στο παρελθόν σε κάποια επιβράδυνση στα έσοδα, τα αρχικά στοιχεία κρατήσεων για το 2023 συνεχίζουν να δείχνουν μεγαλύτερη ζήτηση για μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων.

Παρά την ισχυρή ανάκαμψη των επενδύσεων τα τελευταία δύο χρόνια, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ένα σχετικά μεγάλο επενδυτικό χάσμα έναντι των υπόλοιπων χωρών της ευρωζώνης. Η HSBC αναμένει ότι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας και η απορρόφηση των φθηνών δανείων του RRF θα διατηρήσουν τις επενδύσεις «ζωντανές» το επόμενο έτος παρά την αύξηση των επιτοκίων. Η τράπεζα υπογραμμίζει ότι στην Ελλάδα έχουν εγκριθεί δάνεια RRF ύψους 13 δισ. ευρώ. Η αξιοποίηση αυτών των ήταν αργή μέχρι στιγμής. Η χώρα αξιολόγησε επενδύσεις με βάση το RRF αξίας 8,2 δισ. ευρώ, οι οποίες θα απορροφήσουν 3,5 δισ. ευρώ δάνεια του RRF και 2,7 δισ. ευρώ τραπεζικά δάνεια. Η χρηματοδότηση έχει συμφωνηθεί μόνο για το 20% αυτών των έργων και οι τράπεζες μόλις άρχισαν να εκταμιεύουν τα δάνεια. Άρα, υπάρχει ένας σημαντικός αγωγός επενδύσεων και θα ακολουθήσουν κι άλλοι καθώς η Ελλάδα λαμβάνει τις νέες δόσεις των δανείων. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των δανείων του RRF, η HSBC πιστεύει ότι η συμβολή των επενδύσεων στο ΑΕΠ είναι πιθανό να παραμείνει ισχυρή και το επόμενο έτος. Μάλιστα, όπως προσθέτει, τα μεγάλα δάνεια του RRF έχουν κόστος μόνο 0,35%, γεγονός που καθιστά αυτή την διευκόλυνση πολύ ελκυστική στο τρέχον περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και πληθωρισμού.

Τέλος, οι προοπτικές για την ιδιωτική κατανάλωση φαίνονται μικτές. Από τη μία πλευρά, οι όγκοι του ελληνικού λιανικού εμπορίου ήταν ανθεκτικοί παρά την άνοδο του πληθωρισμού και του κόστους διαβίωσης, ενώ η αγορά εργασίας φαίνεται σταθερή και η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει γενναιόδωρες κοινωνικές μεταβιβάσεις, π.χ. καλύπτοντας περίπου το 90% της αύξησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των περισσότερων νοικοκυριών. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα από την εντυπωσιακή τουριστική περίοδο θα πρέπει σταδιακά να εξασθενίσουν. Και οι μισθοί και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχουν διαβρωθεί σημαντικά σε πραγματικούς όρους, υποδηλώνοντας χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.
Όλα τα παραπάνω σημαίνουν πως αν και η ελληνική οικονομία θα επιβραδυνθεί το επόμενο έτος, ωστόσο η ύφεση δεν αποτελεί μέρος της εξίσωσης για την Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της HSBC.