Εθνική Τράπεζα: Γιατί υστερούν οι πράσινες επενδύσεις

Σχετική υστέρηση παρουσιάζουν οι πράσινες επενδύσεις στη χώρα μας, παρά το γεγονός πως είναι αυξημένης κρισιμότητας κατά την περίοδο που διανύουμε

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα συγκυρίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, που επικεντρώνεται στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στο Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο το 15% των πράσινων επενδύσεων που προωθούν οι ελληνικές εταιρείες βρίσκονται σε σχετικά ώριμο στάδιο.

Το 50% παραμένει σε επίπεδο αρχικού σχεδιασμού και το 35% σε στάδιο προετοιμασίας. Η υστέρηση αποδίδεται εν μέρει στην «αυξημένη πολυπλοκότητα των πράσινων επενδύσεων (π.χ. διαθεσιμότητα υποδομών δικτύου για εγκατάσταση net metering)». Επιπλέον, ανασταλτικά στη δημιουργία νέων πράσινων εγκαταστάσεων λειτουργεί και το αυξημένο κόστος κατασκευών (+12% έναντι του 2021).

 

Διαβάστε περισσότερα στο Powergme.gr