Εθνική Ασφαλιστική: Ναι της DG Comp στην εξαγορά από CVC

Το πράσινο φως έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners, αφότου ολοκλήρωσε την έρευνά της η DG Com

Η έρευνα μελέτησε κατά πόσον η συναλλαγή θα προκαλούσε σημαντική παρακώλυση του ανταγωνισμού στις ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα, και γενικά στις ιδιωτικές νοσοκομειακές υπηρεσίες στην περιφέρεια Αττικής. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος να ολοκληρωθεί η συναλλαγή του CVC με την Εθνική Τράπεζα, να γίνει δηλαδή η μεταβίβαση των μετοχών και να αλλάξει χέρια η ασφαλιστική.

Η έρευνα της Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Εθνική Ασφαλιστική δεν θα διέθετε επαρκή ισχύ στην αγορά για να αποκλείσει τα ανταγωνιστικά της HHG νοσοκομεία και ότι η HHG δεν θα είχε οικονομικό κίνητρο για να αποκλείσει τις ασφαλιστικές εταιρείες που ανταγωνίζονται την Εθνική Ασφαλιστική.