Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση κερδών 48,1% το εννεάμηνο

Ανοδικά κινήθηκαν και οι ασφαλιστικές εργασίες, καθώς τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 532,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 7% σε σχέση με το 9μηνο του 2020

Στα 83,9 εκατ. ευρώ έναντι 53,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων της Εθνικής Ασφαλιστικής το 9μηνο του τρέχοντος έτους, καταγράφοντας άνοδο κατά 56,24%. Ισχυρή άνοδο κατά 48,12% παρουσίασαν και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που ανήλθαν σε 63,1 εκατ. ευρώ έναντι 42,6 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2020.

 

Με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε η Εθνική Ασφαλιστική, ανοδικά κινήθηκαν και οι ασφαλιστικές εργασίες, καθώς τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 532,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 7% σε σχέση με το 9μηνο του 2020. Οσον αφορά τους επιμέρους κλάδους, τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής παρουσίασαν αύξηση κατά 11% και ανήλθαν σε 403,4 εκατ. ευρώ έναντι 363,5 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2020. Η αύξηση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, και στις πωλήσεις του νέου επενδυτικού προϊόντος (unit-linked) εφάπαξ καταβολών «Full Capital Plan». Αντίθετα, μείωση παρουσίασαν τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου των γενικών ασφαλίσεων, που διαμορφώθηκαν το 9μηνο του τρέχοντος έτους σε 128,7 εκατ. ευρώ έναντι 133,6 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2020.

Τα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 532,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020.

Οπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, το παραγωγικό αποτέλεσμα αποδίδεται στην ικανότητα των δικτύων πωλήσεων να αναπτύσσονται παρά τις πρωτόγνωρα δυσμενείς συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το ότι τόσο το εταιρικό παραγωγικό δίκτυο όσο και το δίκτυο πρακτόρων και μεσιτών κατέγραψαν αυξημένες πωλήσεις. Αύξηση κατά 17% παρουσίασαν και οι πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων μέσα από το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, με την παραγωγή του bancassurance να ανέρχεται στο 9μηνο του τρέχοντος έτους σε 146,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του νέου προϊόντος εφάπαξ καταβολών «Full Capital Plan».

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εθνικής Ασφαλιστικής στις 30 Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 1.239 εκατ. ευρώ έναντι 1.223 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2020, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Η εταιρεία, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση στον σκοπό της για την προστασία των ασφαλισμένων της, έδωσε άμεση προτεραιότητα στην καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων που αφορούσαν σε ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου και προέβη σε ενέργειες ανακούφισης κατοίκων και επιχειρήσεων των πληγεισών περιοχών, με παράταση εξόφλησης ασφαλίστρων και λειτουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την 24ωρη εξυπηρέτησή τους.