Εστίαση: Ενισχύσεις 240 εκατ. σε 34.000 επιχειρήσεις

Σχεδόν δύο μήνες μετά την δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης (14 Ιουνίου 2021) θα έχουν εκταμιευθεί περίπου 14,5 εκατ. ευρώ

Μέχρι σήμερα 402 επιχειρήσεις εστίασης έχουν ενισχυθεί με 7 εκατ. ευρώ και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενισχυθεί αντίστοιχος αριθμός επιχειρήσεων με επιπλέον 7,5 εκατ. ευρώ.

 

Έτσι σχεδόν δύο μήνες μετά την δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης (14 Ιουνίου 2021) θα έχουν εκταμιευθεί περίπου 14,5 εκατ. ευρώ.

 

 

Η πανδημική κρίση ωστόσο άλλαξε τους όρους υλοποίησης των δράσεων. Μάλιστα η ενίσχυση αυτή θα γίνει από προγράμματα που πρακτικά ακόμη δεν υπάρχουν με την έννοια ότι δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ωστόσο, η χώρα έλαβε το πράσινο φως να διαθέσει μέχρι 800 εκατ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 σε μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας.

 

Η εκταμίευση αυτή έγινε με μεγάλη ταχύτητα. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν εκταμιευθεί τόσο σύντομα χρήματα στο πλαίσιο μιας δράσης του ΕΣΠΑ. Αντίθετα το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε μεταξύ της δημοσιοποίησης μιας πρόσκλησης του ΕΣΠΑ και μιας εκταμίευσης ανέρχονταν σε πολλούς μήνες, αν όχι χρόνια.

 

Μεταξύ αυτών θα διατεθούν 330 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις εστίασης (Επανεκκίνηση Εστίασης) και 350 εκατ. ευρώ σε τουριστικές επιχειρήσεις (Επανεκκίνηση Τουρισμού).

 

Επίσης θα δοθούν μικρότερες ενισχύσεις σε γυμναστήρια-παιδότοπους (16 εκατ. ευρώ), δικηγόρους (20 εκατ. ευρώ) κ.ά.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης το όριο των 800 εκατ. ευρώ που θα δοθεί στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει πλέον καλυφθεί κι επομένως τα χέρια τους «είναι δεμένα», προκειμένου να προσφέρει νέες ενισχύσεις σε άλλους κλάδους επιχειρήσεις, ως μέτρο αντιμετώπισης της Covid-19.

 

Ωστόσο όλα δείχνουν ότι στο τέλος θα περισσέψουν χρήματα και για το λιανεμπόριο. Το ζητούμενο είναι το ποσό που θα μείνει διαθέσιμο.

 

Ένα αδιάθετο υπόλοιπο 80 εκατ. ευρώ

Τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, δείχνουν ότι μέχρι τις 5 Ιουλίου 2021, και στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επανεκκίνηση Εστίασης» το πλαφόν των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων (34.000 επιχειρήσεις) είχε πλέον καλυφθεί με αιτούμενες επιδοτήσεις συνολικού ύψους 243 εκατ. ευρώ σε σύνολο προϋπολογιζόμενης ενίσχυσης 330 εκατ. ευρώ.

 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει ένα αδιάθετο υπόλοιπο της τάξης των 80 εκατ. ευρώ.

 

Στο ποσό αυτό, εφόσον τελικά επιβεβαιωθεί, θα προστεθούν τυχόν αδιάθετοι πόροι των προγραμμάτων ενίσχυσης του Τουρισμού, των γυμναστηρίων κ.ο.κ. οι οποίοι σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και της ηγεσίας του υπ. Ανάπτυξης, θα διοχετευθούν ως μέτρα στήριξης των εμπορικών επιχειρήσεων.

 

Τα στοιχεία στην «Επανεκκίνηση της Εστίασης»

Ειδικότερα τα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ, ependyseis.gr/mis) δείχνουν ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επανεκκίνηση Εστίασης» μέχρι τις 5 Ιουλίου 2021 είχαν υποβληθεί συνολικά 34.202 αιτήσεις από ισάριθμες επιχειρήσεις (ΑΦΜ) εστίασης. Στις αιτήσεις αυτές η αιτούμενη δαπάνη ανέρχεται περίπου στα 243 εκατ. ευρώ.

 

Εξ’ αυτών, οι 20.068 αιτήσεις είχαν χαρακτηριστεί από τις υπηρεσίες του υπ. Ανάπτυξης ως υποβληθείσες, με την έννοια ότι είχαν ελεγχθεί για τα δικαιολογητικά τους και οι υπόλοιπες 14.314 αιτήσεις είχαν μεν υποβληθεί, αλλά δεν είχαν ελεγχθεί.

 

Επίσης πρέπει να σταθμιστεί το γεγονός ότι αρκετές από τις 34.202 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο σύστημα, δεν θα εγκριθούν για πολλούς και διαφόρους λόγους.

 

Εγκρίθηκε το 85% των αιτήσεων

Όπως έδειξε η αξιολόγηση των πρώτων 1.000 υποβληθεισών αιτήσεων που έλεγξε η Ειδική Γραμματεία των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, περίπου το 15% των αιτήσεων (147 αιτήσεις) απορρίφθηκε. Εγκρίθηκε το 85% των αιτήσεων (853 αιτήσεις) που θα λάβουν συνολική ενίσχυση περίπου 14,4 εκατ. ευρώ ή κατά μέσο όρο 16,7 χιλ. ευρώ η κάθε αίτηση.

 

Τα στοιχεία του ΠΣΚΕ δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων που ήδη έχουν κατατεθεί προέρχεται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

Το 99,5% των αιτήσεων -δηλαδή των αιτήσεων που έχουν ελεγχθεί για τα δικαιολογητικά τους- προέρχεται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και μόλις το 0,41% από μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Επίσης σε σύνολο 20.068 υποβληθείσες αιτήσεις ενίσχυσης, μόνο οι 7 προέρχονται από μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης. Επίσης τα στοιχεία του ΠΣΚΕ δείχνουν ότι περίπου 270 επιχειρήσεις έχουν αιτηθεί χρηματοδότηση στο ύψος του πλαφόν δηλαδή 90.000 έως 100.000 ευρώ.

 

Τέλος, ανά περιφέρεια, το μεγαλύτερο μερίδιο προέρχεται από την Αττική (17,9% των αιτήσεων και 28,2% αιτούμενη μη επιστρεπτέα δαπάνη), ακολουθεί η περιφέρεια Ν. Αιγαίου (12,7% των αιτήσεων και 15,8% της αιτούμενη δαπάνης) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (14,6% των αιτήσεων και 14,0% της αιτούμενης δαπάνης).

 

Πηγή: powergame.gr