Έρευνα: Το ταμείο είναι μείον για 1 στις 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Φαίνεται πως για 1 στις 2 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (50,5%) τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα

Σοβαρά προβλήματα ρευστότητας αντιμετωπίζει 1 στις 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό προκύπτει από έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με τα ευρήματα της οποίας ποσοστό 21,9% του δείγματος δήλωσε ότι δεν έχει καθόλου ταμειακά διαθέσιμα, το 11% πως επαρκούν για λιγότερο από μήνα, ενώ το 17,6% δήλωσε πως επαρκούν για ένα μήνα.

Με άλλα λόγια, φαίνεται πως για 1 στις 2 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (50,5%) τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα, ποσοστό που ξεπερνά ακόμα και τα αντίστοιχα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2021, όπου ακόμα δεν είχε εφαρμοστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2021, η ρευστότητα μειώθηκε για το 48,8% των επιχειρήσεων, έμεινε αμετάβλητη για το 28,9% και αυξήθηκε για το 22,1%. Ποσοστά που συνδέονται και με την πορεία των πωλήσεων τους. Το δεύτερο εξάμηνο του 2021 το 46,5% των επιχειρήσεων που συμμετείχε στην έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ δήλωσε πως μειώθηκε ο κύκλος εργασιών του, το 28,1% δήλωσε ότι αυξήθηκε, ενώ σταθερός παρέμεινε για το 23,7%.

Διαβάστε τη συνέχεια στο powergame.gr