Επιστρεπτέα προκαταβολή: Οι 12 γκρίζες ζώνες για την επιστροφή της

Ποιες είναι

Λίγες μέρες μετά τις διορθωτικές παρεμβάσεις του οικονομικού επιτελείου για τις επιχειρήσεις που παρουσίασαν οριακές παραβάσεις στους όρους της επιστρεπτέας προκαταβολής, νέες ασάφειες και τεχνικά προβλήματα εντοπίζουν οι ενδιαφερόμενοι που κινδυνεύουν να επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν στο ελληνικό δημόσιο.

 

 

Βέβαια, λάθη και τεχνικά προβλήματα παρουσιάσθηκαν και από πλευράς Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Νοεμβρίου 2022, 17.800 επιχειρήσεις και επαγγελματίες έλαβαν μήνυμα από την ΑΑΔΕ με το οποίο καλούνταν να επιστρέψουν εφάπαξ και εντόκως το 100% της επιστρεπτέας προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου 2022, καθώς μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τηρηθεί οι όροι του προγράμματος.

Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο μετά τις αντιδράσεις των δικαιούχων αλλά και τα τεχνικά προβλήματα στο αρχείο της ΕΡΓΑΝΗ αντιμετωπίσθηκαν τα λάθη, ενώ για όσους με δόλο καταστρατήγησαν τους όρους κυρίως της διατήρησης του προσωπικού αποφασίσθηκε να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2023.

Χιλιάδες επιχειρήσεις μέσω των λογιστών τους κατέγραψαν και άλλα προβλήματα και ήδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών τα παρουσίασε στο υπουργείο Οικονομικών και ζητά να επιλυθούν προκειμένου να μην χρειασθεί να επιστρέψουν την επιστρεπτέα προκαταβολή. Ταυτόχρονα, ζητείται από τις επιχειρήσεις να δοθεί η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε κάθε περίπτωση απόρριψης, ώστε να δίνεται το δικαίωμα στους δικαιούχους του έκτακτου μέτρου των επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, να εκφράσουν τις νόμιμες και ορθές αντιρρήσεις τους όπου αυτές εντοπίζονται.

Τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών είναι τα ακόλουθα:

 1. Περιπτώσεις όπου η απόλυση συνταξιοδότησης δεν χαρακτηρίζεται σωστά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι δεν πληρείται το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.
 2. Προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την μη οριακή συμμόρφωση με το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων. Στην πρόθεσή σας να λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση. Θεωρούμε ότι για λόγους χρηστής Διοίκησης να ορισθεί: «εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει τουλάχιστον κατά δύο μονάδες».
 3. Εκ παραδρομής δήλωση της σύμβασης του εργαζόμενου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως αορίστου χρόνου, ενώ ήταν ορισμένου.
 4. Απορρίψεις λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών, ενώ είναι σε περιοχή που αναζητείται αυτεπάγγελτα (όπως τα Πρωτοδικεία Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Χαλκίδας).
 5. Επιχειρήσεις που εκ παραδρομής στην αίτηση χορήγησης, στο σχετικό πεδίο χαρακτηρίστηκαν ως μεσαίες οντότητες, ενώ είναι μικρές, με αποτέλεσμα να ζητείται και Υπεύθυνη Δήλωση Λογιστή, ενώ από τις διασταυρώσεις αποδεικνύεται πως οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι μικρές οντότητες.
 6. Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης με διαφορετική χρήση από 31/12 ή και εκπρόθεσμη, αλλά εντός των ορίων των ΓΔΟΥ (πχ στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4, υποβολή έως 31/3/2022) για δηλώσεις 2019 & 2020.
 7. Δεν λαμβάνονται υπόψη εμπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις φορολογικού έτους 2019, σε περιπτώσεις θανάτου του συζύγου (δικαιούχος της επιστρεπτέας η σύζυγος) που σύμφωνα με τον νόμο υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα χειρόγραφα στη Δ ΟΥ, αλλά εκκαθαρίστηκαν στο 2022.
 8. Δυνατότητα υποβολής Φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2019, 2020 και 2021 εφόσον τα δεδομένα αυτών (κυρίως ο κύκλος εργασιών που ασκεί καθοριστική επιρροή στην επιστρεπτέα προκαταβολή) ελέγχονται από τις εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και δεν προκύπτουν διαφορές.
 9. Δεν υπάρχουν οδηγίες για το πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση θανάτου ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης που έχει λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή.
 10. Δεν έχουν ληφθεί υπόψιν περιπτώσεις μετασχηματισμών επιχειρήσεων όπου απαιτείται διακοπή και έναρξη με νέο ΑΦΜ.
 11. Επιχείρηση ενώ έχει εγκριθεί για επιστρεπτέες, δεν πληρώθηκε ποτέ ενώ έχουν υποβληθεί ενστάσεις.
 12. Έχουν πιστωθεί τα ποσά επιστρεπτέας προκαταβολής σε αγρότες και τους ζητείται η επιστροφή μαζί με προσαυξήσεις ενώ έχουν κάνει αίτημα με το de minimis και όχι με το πλαίσιο.