Επενδύσεις 4 δισ. για μετάβαση από τον χαλκό στις οπτικές ίνες

Βασική επιδίωξη των έργων αυτών που θα περιλάβει δημόσια χρηματοδότηση, ύψους 0,9 δισ. ευρώ, θα είναι ο εκσυγχρονισμός των δικτύων της χώρας

Βασικός συντελεστής στην «αποχαλκοποίηση» αυτή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων θα είναι ο ίδιος ο ΟΤΕ. Προώθηση έργων άνω των 4 δισ. ευρώ.

 

Με στόχο τη συμμετοχή της χώρας μας στην κοινωνία των Gigabit, η κυβέρνηση, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών προωθούν την υλοποίηση έργων, συνολικού ύψους άνω των 4 δισ. ευρώ.

Βασική επιδίωξη των έργων αυτών που θα περιλάβει δημόσια χρηματοδότηση, ύψους 0,9 δισ. ευρώ, θα είναι ο εκσυγχρονισμός των δικτύων της χώρας με την μεγάλη έμφαση να δίνεται στην αντικατάσταση του μεγαλύτερου όγκου του απαξιωμένου, χάλκινου δικτύου του ΟΤΕ.

Βασικός συντελεστής στην «αποχαλκοποίηση» αυτή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων θα είναι ο ίδιος ο ΟΤΕ, ο οποίος, πριν λίγες ημέρες δεσμεύθηκε μέχρι το 2026 να φέρει οπτικές ίνες σε περίπου 3 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Επίσης πριν λίγες ημέρες η Vodafone έκανε λόγο για αντίστοιχο πρόγραμμα που θα φέρει οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι σε 650.000 νοικοκυριά. Tέλος αναμένεται να τρέξει και το έργο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης UltrafastBroadband (UFBB), το οποίο επίσης θα φέρει οπτικές ίνες σε 812.000 νοικοκυριά που βρίσκονται κυρίως σε αγροτικές περιοχές της χώρας.

Αν όλα τα παραπάνω γίνουν πράξη, μένουν ακόμη περίπου 400.000 νοικοκυριά για την κάλυψη τους με δίκτυα οπτικών ινών που φτάνουν μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home, FTTH). Το επενδυτικό αυτό κενό, για την αποφυγή ενός πιθανού ψηφιακού χάσματος, θα πρέπει να επιλύσειη κυβέρνηση.

Επίσης θα πρέπει να σταθμιστεί και η στρατηγική της Wind, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς από τη Novaκαι την United Group, όπως επίσης και τα σχέδια της ΔΕΗ, παρόλο που, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, μετά τις ανακοινώσεις του ΟΤΕ, γίνεται δύσκολο να υπάρξουν νεοεισερχόμενοι παίκτες που θα κάνουν την ίδια δουλειά.

Όπως και να έχει η κατάσταση, οι συνολικές επενδύσεις αποχαλκοποίησης του υφιστάμενου τηλεπικοινωνιακού δικτύου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε στην Ελλάδα υπάρχουν 4,8 εκατ. ενεργά νοικοκυριά και για να φτάσουν οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι τους , απαιτούν μια επένδυση περίπου 800 έως 1.000 ευρώ το καθένα.

Μόνον ο ΟΤΕ για να υλοποιήσει το δικό του δίκτυο οπτικών ινών και των Gigabit, θα επενδύσει 3 δισ. ευρώ. Επίσης το UFBB, που θα υλοποιηθεί με τη μορφή Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), θα απαιτήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ (870 εκατ. ευρώ συμπ. ΦΠΑ).

Από την άλλη πλευρά το επενδυτικό πρόγραμμα της Vodafoneθα ανέλθει σε 600 εκατ. ευρώ σημαντικό μέρος του οποίου θα διοχετευθεί στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών. Η εταιρεία ήδη έχει αναπτύξει δίκτυο στο Βύρωνα καλύπτοντας 150.000 νοικοκυριά.

Για την επόμενη επταετία υπάρχουν και άλλα έργα τηλεπικοινωνιών, πέρα από την αποχαλκοποίηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Υπάρχουν έργα ανάπτυξης δικτύων κινητής τηλεφωνίας5G, τόσο του ιδιωτικού τομέα, όσο και δημοσίου τομέα (5G Corridors), αλλά και έργα ανάπτυξης δικτύων μέσω μικροδορυφόρων, διασύνδεσης νησιών με οπτικές ίνες κ.ά.

Επομένως στις τηλεπικοινωνίες, δεν αποκλείεται οι συνολικές επενδύσεις κατά την επόμενη επταετία να ξεπεράσουν τα 5 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά της πολιτείας, το νέο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο έχει περιλάβει επενδύσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 900 εκατ. ευρώ αποτελούν δημόσια χρηματοδότηση. Ειδικότερα στο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο 2021-2027, έχουν περιληφθείτα εξής έργα:

UFBB: To έργο είναι ύψους 700 εκατ. ευρώ (870 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) και βρίσκεται σε φάση κατακύρωσης. Το διεκδικούν ο ΟΤΕ και η σύμπραξη των ΓΕΚ Τέρνα – Grid Telecom, αλλά η ανάθεση του καθυστερεί εξαιτίας της νομικής παρέμβασης της ΔΕΗ στην Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς η εταιρεία -όπως ισχυρίζεται- δεν πρόλαβε να υποβάλλει την προσφορά της στο σύστημα προμηθειών ΕΣΗΔΗΣ. Το έργο, εφόσον υλοποιηθεί θα φέρει 812.000 συνδέσεις οπτικών ινών σε περίπου 3.000 οικισμούς άνω των 100 κατοίκων. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ με 300 εκατ. ευρώ που αποτελεί τη δημόσια χρηματοδότηση (τα υπόλοιπα 400 εκατ. ευρώ αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή) και ήδη έχει λάβει το πράσινο φως της Κομισιόν.

Fiber Ready: Το έργο ύψους 131 εκατ. ευρώ, στόχο έχει να ενισχύσει τη ζήτηση οπτικών ινών στις κατοικίες. Στόχος του είναι να ενισχυθεί η ζήτηση σε περίπου 120.000 κατοικίεςπροσφέροντας ένα κουπόνι 800 έως 1.000 ευρώ, που θα επιτρέψει την οπτική ίνα που διέρχεται ένα δρόμο, να φτάσει σε μια κατοικία.

Super Fast Broadband (SFBB): Το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από το 2018 και στόχο έχει την ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών διασύνδεσης μέσω οπτικής ίνας. Επιδοτεί με 360 ευρώ την χρήση μιας οπτικής ίνας στο σπίτι, αλλά μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, εξαιτίας της σπανιότητας των δικτύων οπτικών ινών της χώρας. Το έργο χρηματοδοτείται με 50 εκατ. ευρώ και αναμένεται να υπάρξει και δεύτερη φάση, όταν θα υπάρξει επάρκεια οπτικών ινών.
Υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα στα ελληνικά νησιά: Η Ελλάδα έχει 107 κατοικημένα νησιά, αλλά πολύ λίγα είναισυνδεδεμένα με αξιόπιστες συνδέσεις (backhaul), που αναπτύσσονται κυρίως από τον ΟΤΕ. Το έργο αυτό θα γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ νησιών και ηπειρωτικής χώρας,επιτρέποντας την παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του έργου θα ακολουθήσει το μοντέλο «Private DBO -GapFunding», όπου ο ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τηλειτουργία της υποθαλάσσιας ζεύξης, καθώς και μέρος της χρηματοδότησης, και οδημόσιος τομέας θα καλύψει το κενό χρηματοδότησης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά από ανοικτή διαδικασίαδιαγωνισμού. Η επένδυση θα σχεδιαστεί για να συμπληρώσει τα υπάρχοντα και σχεδιαζόμενακαλώδια με νέες διακλαδώσεις που θα συνδέουν τα νησιά που δεν εξυπηρετούνται.Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με προσωρινό προϋπολογισμό γιαδημόσια στήριξη 88,7 εκατ. ευρώ. Λεπτομερείςμελέτες θα πραγματοποιηθούν το 2022-2023. Ο διαγωνισμός αναμένεται το γ’ τρίμηνο του 2022 και η ανάθεση της σύμβασης το α’ τρίμηνο του 2023.

Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει έως το α’ τρίμηνο του 2025 και να ολοκληρωθεί έως το δ’ τρίμηνο του 2025.

Δίκτυα 5G κατά μήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόμων (5GCorridors):Η δράση στοχεύει στην παροχή 5G κάλυψης σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας μήκους 2.400 χλμ. Στόχος της είναι η δημιουργίατης κατάλληλης υποδομής που θα εξυπηρετεί τη Συνδεδεμένη καιΑυτοματοποιημένη Κινητικότητα (CAM) -δηλαδή την πλοήγηση φορτηγού ακόμη και χωρίς οδηγό. Η πρόταση καλύπτει επίσης τις απαιτήσειςπου προκύπτουν από το Επιστολή Προθέσεων που υπέγραψε η Ελλάδα, στο πλαίσιο των πιλοτικών έργων 5G Corridors για τον διάδρομο Θεσσαλονίκη-Σόφια-Βελιγράδι, μέσω του αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκης-Σερρών-Προμαχώνα. Το Έργο έχει συμπεριληφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με προσωρινό προϋπολογισμό γιαδημόσια στήριξη 162 εκατ. ευρώ. Η λεπτομερής προετοιμασία του αναμένεται στο γ’ τρίμηνο του 2022 και η ολοκλήρωσή του στο δ’ τρίμηνο του 2025.

Ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων: Η δράση περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας σειράς μικροδορυφόρων, την αξιοποίηση των εγχώριων διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών και την ενσωμάτωσή τους σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Θα υποστηρίξειένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως την παροχή συνδεσιμότητας και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τη γεω-επιτήρηση και τη χαρτογραφία, τη ναυτιλία, τη γεωργία, την πολεοδομία κ.ά.Αρχή υλοποίησης θα είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) με την τεχνική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ).Το Έργο έχει συμπεριληφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με προσωρινό προϋπολογισμό για δημόσια στήριξη 200,3 εκατ. ευρώ (ΦΠΑ δεν προβλέπεται δεδομένου ότι η υλοποίηση του έργου υλοποιείται από τον ΕΟΔ). Η αρχική φάση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το β’ τρίμηνο του 2022. Το πιλοτικό έργο των πρώτων μικροδορυφόρων αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2022 και η τρίτη φάση κατασκευής των επόμενων μικροδορυφόρων και η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται έως το δ’ τρίμηνο του 2025.

Τέλος, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προετοίμαζε και το έργο UFBBII, το δεύτερο και μεγαλύτερο έργο αποχαλκοποίησης του δικτύου ΟΤΕ. Ωστόσο το έργο αυτό μαμούθ ύψους 1,2 δισ. ευρώ θα μπει σε καθεστώς αναθεώρησης, αφού πλέον υπάρχει επίσημη βούληση του ιδιωτικού τομέα (OTE,Vodafone) να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της επένδυσης.