ΕΛΣΤΑΤ: Μεικτή εικόνα για τον δείκτη μισθών και ημερομισθίων το α’ τρίμηνο

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2020

Μεικτή εικόνα παρουσίασε ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων στο σύνολο της οικονομίας το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ.

 

 

Ειδικότερα, αυξήθηκε σε:

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (12%),
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (9,7%),
Κατασκευές (6,6%),
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (2,9%),
Μεταποίηση (0,3%),
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (0,1%).

Αντίθετα, μειώθηκε σε:

 

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (58,3%),
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (10,6%),
Ορυχεία και λατομεία (10,4%),
Ενημέρωση και επικοινωνία (9,8%),
Μεταφορά και Αποθήκευση (5,9%).

 

Σύμφωνα, επίσης, με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης απασχολούμενων ατόμων μειώθηκε σε:

 

Ενημέρωση και επικοινωνία (11,4%),
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (10,7%),
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αεριού, ατμού και κλιματισμού (7,3%),
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (5,6%),
Μεταφορά και αποθήκευση (3,3%),
Μεταποίηση (2,5%),
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (1,2%),
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (0,2%)
Κατασκευές (0,2%).

 

Από την άλλη πλευρά, αυξήθηκε σε:

 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (0,9%),
Ορυχεία και λατομεία (0,1%).

Ενώ, ο δείκτης ωρών εργασίας μειώθηκε σε:

 

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (65,2%),
Ενημέρωση και επικοινωνία (18,5%),
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αεριού, ατμού και κλιματισμού (18,2%),
Μεταφορά και αποθήκευση (16,2%)
Ορυχεία και λατομεία (8,2%),
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (6,9%),
Μεταποίηση (5,9%),
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (5,5%),
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (4,2%),
Κατασκευές (1,1%).

Αντίθετα, αυξήθηκε μόνο σε:

Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (6,4%)