ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 141,9% στις εισαγωγές από Ρωσία

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Οκτώβριο 2022 ανήλθε σε 44,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 121% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 που ήταν 20,1 εκατ. ευρώ

Τον περασμένο Οκτώβριο η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 916,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 87,7% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 που ήταν 488,2 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Οκτώβριο 2022 ανήλθε σε 44,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 121% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 που ήταν 20,1 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Οκτώβριο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 872,1 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 7.749,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 141,9% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021 που ήταν 3.203,3 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 ανήλθε σε 137,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 14,1% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021 που ήταν 159,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 7.612,5 εκατ. ευρώ.

Το έτος 2021, 655 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 639 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία. Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 4.302,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 46,7% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 2.933,5 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 206,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 28,0% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 161,4 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το έτος 2021 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 4.095,8 εκατ. ευρώ.

 

Η Ουκρανία

Τον Οκτώβριο 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 38,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 90,9% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 που ήταν 20,4 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον Οκτώβριο 2022 ανήλθε σε 6,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 83,3% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 που ήταν 37,2 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας τον Οκτώβριο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 32,7 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτώβριου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 171,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,1% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021 που ήταν 150,3 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 ανήλθε σε 229,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 15,5% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021 που ήταν 271,2 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 ήταν θετικό και ανήλθε σε 57,7 εκατ. ευρώ.

Το έτος 2021, 494 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 581 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την Ουκρανία. Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία το έτος 2021 ανήλθε σε 198,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10,8% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 179,0 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία το έτος 2021 ανήλθε σε 338,8 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 74,9% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 193,7 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Ουκρανία το έτος 2021 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στα 140,4 εκατ. ευρώ.