ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 55,7% στα νέα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο του 2023 ανέρχονται σε 14.408 έναντι 9.255 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022

Τον Μάρτιο του 2023 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 22.682 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 17.661 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 28,4%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

 

Αύξηση 5,6% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Μάρτιο του έτους 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο του 2023 ανέρχονται σε 14.408 έναντι 9.255 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 55,7%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Μάρτιο του 2023, ανήλθε σε 5.839 έναντι 4.056 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 44,0%. Αύξηση 17,8% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Μάρτιο του 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο του 2023 ανέρχονται σε 5.520 έναντι 3.724 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 48,2%.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 61.044 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 50.226 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 21,5%. Αύξηση 8,8% είχε παρουσιάσει το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023 ανέρχονται σε 36.870 έναντι 24.612 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 49,8%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023, ανήλθε σε 13.071 έναντι 9.958 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 31,3%. Αύξηση 25,8% είχε παρουσιάσει το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023 ανέρχονται σε 12.250 έναντι 9.001 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 36,1%.