ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 125% στις ελληνικές εισαγωγές από Ρωσία

Μειωμένες οι εξαγωγές προς την Ουκρανία

Σημαντική πτώση σημείωσε η αξία των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία στο 11μηνο του 2022, με τις εισαγωγές της χώρας μας ωστόσο από τη Ρωσία να εμφανίζουν άλμα κατά 125,3%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το διμερές εμπόριο.

Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 8.465,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 125,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 που ήταν 3.757,4 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο διάστημα, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 148,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 18,8% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 που ήταν 182,4 εκατ. ευρώ.

Έτσι, το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 8.317,6 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον Νοέμβριο του 2022, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 715,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29,2% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021 που ήταν 554,1 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 10,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 52,0% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021 που ήταν 22,7 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Νοέμβριο 2022 ήταν επίσης αρνητικό και ανήλθε σε 704,8 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Σημειώνεται ότι το 2021, 655 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 639 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία. Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 4.302,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 46,7% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 2.933,5 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 206,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 28,0% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 161,4 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το έτος 2021 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 4.095,8 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

 

Μειωμένες οι εξαγωγές προς την Ουκρανία

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο διμερές εμπόριο μεταξύ της χώρας μας και της Ουκρανίας. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοέμβριου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 216,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 24,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 που ήταν 173,9 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο διάστημα, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 254,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 17,8% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 που ήταν 309,7 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ήταν θετικό και ανήλθε σε 38,6 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Όσον αφορά τον Νοέμβριο του 2022, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 44,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 88,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021 που ήταν 23,6 εκατ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον ίδιο μήνα ανήλθε σε 25,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 33,8% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021 που ήταν 38,5 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας τον Νοέμβριο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 19,0 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Σε ό,τι αφορά το έτος 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 494 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 581 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την Ουκρανία. Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία το έτος 2021 ανήλθε σε 198,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10,8% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 179,0 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία το έτος 2021 ανήλθε σε 338,8 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 74,9% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 193,7 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Ουκρανία το έτος 2021 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στα 140,4 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).