ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ: 2,7% ο ρυθμός ανάπτυξης το β’ τρίμηνο

Ενόψει της αξιολόγησης από τον οίκο DBRS την ερχόμενη Παρασκευή

2,7% ρυθμό ανάπτυξης παρουσίασε η Ελλάδα το β’ τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Υπενθυμιζεται ότι το α’ τρίμηνο του 2023 η Ελλάδα παρουσίασε 2,1% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, αλλά σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2022 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σημείωσε ελαφρά υποχώρηση κατά 0,1%.

 

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν δίνουν σήμα στις αγορές για ενίσχυση του ελληνικού ΑΕΠ, ειδικά ενόψει της αξιολόγησης από τον οίκο DBRS την ερχόμενη Παρασκευή για την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου κατά το β’ τρίμηνο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 1,3%, σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2023, ενώ σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 2,7%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το β’ τρίμηνο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2022.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023.
Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 1,2% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 9,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,4%.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2022.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 7,9% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2022.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,1% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2022. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,3%.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,6% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2022. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,1%.