Ελλάδα 2019: Με μισθούς κάτων των 800 ευρώ οι μισοί εργαζόμενοι

ΒΑΣΕΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ

Η ΕΡΓΑΝΗ δημοσιοποίησε την έκθεσή της για τους μισθούς και τους εργαζόμενους στην Ελλάδα το 2019.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων κατά το 2019 αυξήθηκε κατά 4,11% -δηλαδή κατά 78.391- συγκριτικά με το 2018.

Επιπλέον, αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης κατά 5,02% σε σχέση με το 2018, ενώ από το σύνολο των νεοεισελθέντων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, το 83,83% απασχολείται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Πέρα από τα θετικά συμπεράσματα για τον αριθμό των εργαζομένων και την αύξηση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, η έκθεση της ΕΡΓΑΝΗΣ περιλαμβάνει κάποια «μελανά» στοιχεία για τους μισθούς.

Οπως προκύπτει, το 2019 ένας στους πέντε εργαζόμενους στην Ελλάδα (20,46%) αμείβεται με μισθό έως 500 ευρώ. Από τα ίδια στοιχεία αποκαλύπτεται ότι το «ταβάνι» στον μισθό για πάνω από έναν στους τρεις εργαζόμενους (35,48%) είναι τα 700 ευρώ -καθώς και ότι για το ήμισυ του εργατικού δυναμικού (47,97%) οι μισθοί δεν υπερβαίνουν τα 800 ευρώ.

Μια σημαντική διαφοροποίηση υπάρχει στην κατηγορία μισθών από 401-600 ευρώ, στην οποία το 2019 υπάγονται 150.000 λιγότεροι εργαζόμενοι. Αυτή η αλλαγή αποδίδεται εν πολλοίς στην αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.

Ο πίνακας για τους μισθούς στην Ελλάδα το 2019: