Έκλεισε το deal HSBC – Παγκρήτιας για το δίκτυο στην Ελλάδα

Τι ορίζει η συμφωνία

Έκλεισε και επίσημα η συμφωνία HSBC – Παγκρήτιας για το δίκτυο στην Ελλάδα.

 

 

Eιδικότερα, η HSBC Continental Europe σύνηψε συμφωνία επί της αρχής για την πώληση της δραστηριότητάς της στην Ελλάδα στην τράπεζα. Δεν έγιναν γνωστοί οι όροι της συμφωνίας.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παγκρήτιας Τράπεζας

H Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. υπέγραψε σήμερα με την HSBC Continental Europe (“HSBC”) κατ’ αρχήν συμφωνία για την εξαγορά των εργασιών του ελληνικού υποκαταστήματος της HSBC.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται ότι το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, το ανθρώπινο δυναμικό και το δίκτυο των 15 καταστημάτων της HSBC στην Ελλάδα θα μεταβιβαστούν στην Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.

Σημειώνεται πως το δίκτυο της HSBC είναι απολύτως συμπληρωματικό της παρουσίας της Παγκρήτιας στην Αθήνα, η οποία με τον τρόπο αυτό ισχυροποιείται.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Παγκρήτιας Τράπεζας εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν σημαντικά μετά τη συναλλαγή, καθώς και περαιτέρω με τη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Τα μέρη εκτιμούν ότι η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2023.