Αύξηση 13,5% του τζίρου στο λιανεμπόριο τον Φεβρουάριο

Πρωταθλήτριες στην αύξηση του τζίρου στο σύνολο του λιανεμπορίου ήταν οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Αττικής

Κατά 13,5% αυξήθηκε ο τζίρος στο λιανεμπόριο τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση, ενώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο η αύξηση ανήλθε σε 5,9%, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

 

Πρωταθλήτριες στην αύξηση του τζίρου στο σύνολο του λιανεμπορίου ήταν οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Αττικής, ενώ με εξαίρεση τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, εντυπωσιακή ήταν η αύξηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο τζίρος αυξήθηκε κατά 48,6%.

Πιο αναλυτικά:

Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων
Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε 2,91 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 2,57 δισ. ευρώ και μείωση 5,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 3,1 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 είναι:

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 34,9%.
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 34,4%.
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 είναι:

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 29,9%.
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 12,5%.
Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 είναι:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αύξηση 22,4%.
Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 14,8%.
Η Περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 είναι:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μείωση 2,0%.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε 0,98 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,7% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,89 δισ. ευρώ.

Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα
Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε 0,73 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,65 δισ. ευρώ και μείωση 22,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,95 δισ. ευρώ.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 είναι:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αύξηση 48,6%.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αύξηση 22,8%.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε 0,38 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,35 δισ. ευρώ.