Ανάπτυξη 3,8% και μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα προβλέπει ο ΟΟΣΑ

Εκτιμά, παράλληλα, ανάπτυξη ύψους 5,0% για το 2022

Ισχυρή ανάκαμψη για την Ελλάδα προβλέπει ο ΟΟΣΑ.

 

 

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Προβλέψεις (Economic Outlook) που ανακοίνωσε ο ο διεθνής οργανισμός πριν λίγη ώρα στο Παρίσι για το 2021, το δημόσιο χρέος θα μειωθεί κατά 14 μονάδες του ΑΕΠ στο τέλος του 2022 σε σχέση με το 2020 και η ανεργία θα μειώνεται από 16,3% πέρυσι σε 15,9% φέτος και 15,6% του χρόνου.

 

 

Προβλέπεται επίσης μεταξύ άλλων:

• αλματώδης αύξηση επενδύσεων (11,5% και 20% φέτος και του χρόνου),
• αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης (+1,6% και +3% αντίστοιχα),
• αύξηση των εξαγωγών (μαζί με τον Τουρισμό) +4,9% και +13,3%.

 

 

Όλα αυτά θα οφείλονται κυρίως στους εξής παράγοντες:

χαλάρωση των περιορισμών στα ταξίδια και τόνωση του Τουρισμού, αν και –όπως σημειώνεται- οι προοπτικές του Τουρισμού εξαρτώνται ιδιαίτερα από την επιτυχία των εκστρατειών εμβολιασμού παγκοσμίως.

• το σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και θα υποστηρίξει τις επενδύσεις το 2021 και το 2022,