Ακίνητα: Οι 9 δράσεις για την καταγραφή και αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου

Ερχεται η ρύθμιση για τακτοποίηση 70.000 καταπατημένων ακινήτων όπου θα δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να τα αγοράζουν στην αντικειμενική τους αξία

Ψηφιακή καταγραφή της τεράστιας δημόσιας ακίνητης περιουσίας με στόχο την αξιοποίηση και την προστασία της επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την τακτοποίηση τουλάχιστον 70.000 καταπατημένων δημοσίων εκτάσεων με εξπρές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

«Η νομοθεσία για τα διακατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου θα οδηγηθεί πολύ γρήγορα προς ψήφιση στη Βουλή» δηλώνει ο γενικός γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Εμμανουήλ Μαστρομανώλης για να προσθέσει ότι «ιδιώτες και επιχειρήσεις, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα ακίνητα αυτά στην αντικειμενική αξία  μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με χρήση κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας».

Με τη νέα ρύθμιση οι πολίτες που έχουν καταπατήσει δημόσιες εκτάσεις θα έχουν το δικαίωμα να τις εξαγοράσουν και να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας υπό αυστηρές όμως προϋποθέσεις και με κριτήρια το είδος και τη χρονική διάρκεια της καταπάτησης, την κατηγορία του ανεγειρόμενου ακινήτου, καθώς και την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση. Η εξαγορά των καταπατημένων εκτάσεων θα γίνει με εξπρές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες αλλά και με δικλίδες ασφαλείας ώστε να εξαιρούνται ακίνητα που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση κρατικών αναγκών ή παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ή αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Νέες δράσεις

Βασικό εργαλείο εντοπισμού και καταγραφής των ακινήτων του Δημοσίου αποτελεί το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ) το οποίο ουσιαστικά θα μετατραπεί σε Δημόσιο Κτηματολόγιο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, το 2023 θα «τρέξουν» οι διαδικασίες για τη  διασύνδεση του Μητρώου με το Κτηματολόγιο με στόχο την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων τα ακινήτων ενώ δρομολογείται και η διασύνδεση με το ΤΑΧΙS, για την απευθείας βεβαίωση των πρωτοκόλλων αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης στις αρμόδιες ΔΟΥ καθώς και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τις συντελεσμένες απαλλοτριώσεις.

Το σχέδιο για την καταγραφή και αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας προβλέπει για το επόμενο έτος τις ακόλουθες δράσεις:

  1. Συνεργασία του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας με τους φορείς του Δημοσίου που κατέχουν ακίνητα για την καταγραφή τους και διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων υπουργείων, όπως το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.ά.
  2. Εντοπισμός και ακριβής προσδιορισμός ακίνητης περιουσίας ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Με τη σύμπραξη εξειδικευμένων τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων σχεδιάζεται ο ακριβής γεωχωρικός προσδιορισμός των ορίων δημόσιων ακινήτων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιδιαίτερης οικονομικής ή πολιτιστικής σημασίας, τα οποία δεν ήταν τεχνικά εφικτό μέχρι σήμερα να οριοθετηθούν με τα υπάρχοντα μέσα (π.χ. Καλντέρα νήσου Θήρας).
  3. Εντοπισμός και ακριβής προσδιορισμός ακίνητης περιουσίας που θα περιέλθει στο υπουργείο Οικονομικών, από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων, ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, Οργανισμών, Ινστιτούτων κ.λπ., θα σχεδιαστούν τα όρια των νέων δημόσιων ακινήτων που θα προκύψουν.
  4. Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για συνεχή καταχώριση των χωρικών μεταβολών των δημόσιων κτημάτων (λόγω ρυμοτομικών αλλαγών, απαλλοτριώσεων, καταπατήσεων κ.ά.), των ακτών (λόγω διαβρώσεων, τεχνικών έργων κ.ά.) και των κοινόχρηστων ζωνών αιγιαλού.
  5. Στέγαση δημόσιων υπηρεσιών με εξορθολογισμό και εξοικονόμηση δαπανών. Θα διενεργηθούν νέοι διαγωνισμοί στέγασης, καθώς και επαναληπτικοί διαγωνισμοί όσων κατέστησαν άγονοι, με σκοπό τη δραστική μείωση των σχετικών λειτουργικών δαπανών και την προσαρμογή στους νέους κανονισμούς και απαιτήσεις (ενεργειακής απόδοσης, ασφάλειας κ.λπ.).
  6. Τακτοποίηση των κατεχόμενων και ανταλλάξιμων κτημάτων.
  7. Ταχεία εκκαθάριση των σχολάζουσων κληρονομιών.
  8. Ελεγχοι για τα ιδρύματα και κληροδοτήματα  ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση του κοινωνικού έργου και η εκπλήρωση του σκοπού που έχουν αναλάβει, καθώς και η επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας στις χορηγούμενες από τα ιδρύματα υποτροφίες.
  9. Συνέχιση και βελτίωση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με επικαιροποίηση και απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου και με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για να διασφαλίζεται η προστασία του αιγιαλού και της παραλίας και να προωθείται και να διευκολύνεται η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.