ΑΑΔΕ: Συνεργασία με Εθνική Αρχή Διαφάνειας – Το σχέδιο δράσης

«Είμαστε παρόντες σε δυναμικές συνεργασίες», δήλωσε ο ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) υπέγραψαν ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής και η Αναπληρώτρια του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκάκου.

 

Τι προβλέπει

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, για την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, προβλέπει:

– διαρκή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με σημεία επαφής για τον συντονισμό μεταξύ των δυο φορέων στα πεδία του εσωτερικού ελέγχου, της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της διαχείρισης κινδύνων διαφθοράς και απάτης, καθώς και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

– κατάρτιση σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των Υπηρεσιών για την περίοδο 2023-2025.

Το σχέδιο δράσης

Το ανωτέρω σχέδιο δράσης περιλαμβάνει:

Σύστημα κυκλικής μετακίνησης ελεγκτών σε κρίσιμα τελωνεία της χώρας

Ενίσχυση της εποπτείας των τελωνείων από Οικονομικούς Επιθεωρητές

Βιντεοσκόπηση των φυσικών ελέγχων

Σύσταση και λειτουργία Συμβούλου Ακεραιότητας για το σύνολο των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

Ενίσχυση και ενδυνάμωση του συστήματος ακεραιότητας και εσωτερικού ελέγχου

Ενίσχυση της διερεύνησης υποθέσεων απάτης, διαφθοράς, πειθαρχικών ελέγχων και αξιολόγησης κινδύνων

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση υπαλλήλων σε θέματα ακεραιότητας στη βάση καλών διεθνών πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων

· Αξιολόγηση αντικτύπου των δράσεων και μέτρηση του δείκτη αντίληψης της διαφθοράς στην αρχή και τη λήξη των δράσεων

«ΑΑΔΕ και ΕΑΔ, στη βάση διαρθρωμένου πλαισίου συνεργασίας, συμπράττουν για την ενδυνάμωση του συστήματος διασφάλισης της ακεραιότητας και της διαφάνειας σε κρίσιμες ελεγκτικές υπηρεσίες, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνίας», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Πιτσιλής: «Παρόντες σε δυναμικές συνεργασίες»

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής δήλωσε: «Προτεραιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι η εφαρμογή των διαδικασιών μας με διαφάνεια, ευθύνη και εντιμότητα απέναντι στους πολίτες. Για το σκοπό αυτό είμαστε παρόντες σε δυναμικές συνεργασίες και από σήμερα, και με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και εμπειρογνωμοσύνη. Το Μνημόνιο Συνεργασίας, ενδυναμώνει περαιτέρω τη μηδενική ανοχή μας απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς καθώς χρέος μας αποτελεί η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος».

 

«Ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας»

Η Αναπληρώτρια του Διοικητή της ΕΑΔ Αλεξάνδρα Ρογκάκου σημείωσε ότι «με μεγάλη χαρά προχωρήσαμε στη σύναψη μιας συμφωνίας που δρομολογεί τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων και προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας, και την ενδυνάμωση των διαδικασιών του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε κρίσιμες ελεγκτικές υπηρεσίες των δυο φορέων. Μια συνεργασία που θα έχει πολλαπλά οφέλη και θα συμβάλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς».