Οικονομία

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 3% ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ