ΤτΕ: Στα 23,5 δισ. ευρώ ανήλθε η αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονταν οι εταιρίες διαχείρισης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στα 23,5 δισ. ευρώ ανήλθε η αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονταν οι εταιρίες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων στο τέλος του 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος στο τελευταίο τρίμηνο του 2019, αύξηση παρουσίασε η ονομαστική αξία των δανείων που διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και τα οποία έχουν μεταβιβαστεί από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των δανείων υπό διαχείριση από τις ΕΔΑΔΠ αυξήθηκε κατά 3,432 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 23,537 δισ. ευρώ, έναντι 20,105 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2019.

Αναλυτικά η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 6,400 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τρίμηνου του 2019, από 5,408 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τρίμηνου. Η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 992 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 6,353 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τρίμηνου του 2019.

Από τα δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 4,528 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η ονομαστική αξία των δανείων προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 48 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2019.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,017 δισ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 3,273 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2019. Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρουσίασε αύξηση κατά 1,422 δισ. ευρώ κατά το δ’ τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκε σε 13,863 δισ. ευρώ

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 1,434 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 11,539 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 2,317 δισ. ευρώ.