Τουριστικές εισπράξεις: Ξεπέρασαν το 2019 σε επίπεδο εξαμήνου

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος

Καλοί είναι οι οιωνοί για τη φετινή τουριστική σεζόν, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν 23,9% στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ξεπερνώντας ακόμη και αυτές του 2029, όταν είχε καταγραφεί ρεκόρ. Οι εισπράξεις τον Ιούνιο αυξήθηκαν 17,2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η βελτίωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 26% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 23,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Το πρώτο εξάμηνο του 2023 οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν 6,17 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα του 2022 είχαν διαμορφωθεί σε 4,98 δισ. ευρώ και το 2019 είχαν σημειωθεί εισπράξεις 5,41 δισ. ευρώ.

Τον περασμένο Ιούνιο, τα έσοδα ήταν 2,93 δισ. ευρώ, έναντι 2,5 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2022 και 2,55 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019.

Τον Ιούνιο του 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε μείωση κατά 204,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 638,2 εκατ. ευρώ.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών, σε απόλυτους αριθμούς. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 24,2% σε τρέχουσες τιμές (-9,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 18,5% σε τρέχουσες τιμές (-5,6% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% σε τρέχουσες τιμές (-3,9% σε σταθερές τιμές), και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 2,9% (-3,3% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ τo ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 17,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 17,2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, κυρίως λόγω της αύξησης των πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων μειώθηκε έναντι του Ιουνίου του 2022, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Το πρώτο εξάμηνο του 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 3,7 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 7,9 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, παρά τη μικρή πτώση των εξαγωγών, λόγω της μεγαλύτερης μείωσης των εισαγωγών. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,7% σε τρέχουσες τιμές (αύξηση 2,5% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν μείωση κατά 7,2% (-1,8% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 5,1%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μείωση κατά 1,5% (‑1,0% και -4,0% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Η βελτίωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 26,% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 23,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το πρώτο εξάμηνο του 2022, καθώς η αύξηση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη αντισταθμίστηκε μόνο μερικώς από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κυρίως λόγω της καταγραφής καθαρών εισπράξεων, έναντι καθαρών πληρωμών, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.