ΣΕΒ: Να μπει η επιχειρηματικότητα και στα σχολικά μαθήματα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τι αναφέρεται στην προτάσεις.

 

 

Σειρά προτάσεων προς το υπουργείο Παιδείας, το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς όσο και τον επιχειρηματικό κόσμο για την ένταξη της επιχειρηματικότητας στη σχολική καθημερινότητα καταθέτει ο ΣΕΒ σε σχετική έκθεση.

 

 

Επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη από επιχειρηματικά στελέχη, ενώ και οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό με τις δεξιότητες που θα στηρίξουν τη στρατηγική επιβίωσης και ανάπτυξής τους.

 

 

ΣΕΒ για επιχειρηματική εκπαίδευση

 

Σημειώνεται πως σύμφωνα με έρευνα γνώμης για την Επιχειρηματική Εκπαίδευση, στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων / JA Greece κατά το σχολικό έτος 2018-2019 οι δεξιότητες των μαθητών που ενισχύθηκαν περισσότερο από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η συνεργασία, η λήψη αποφάσεων και η δημιουργική σκέψη. Επιπλέον, ικανότητες, όπως η διαχείριση χρόνου, η ανάληψη πρωτοβουλίας και οι δεξιότητες παρουσίασης και ομιλίας σε κοινό, φαίνεται να επηρεάζονται θετικά από τη συμμετοχή σε προγράμματα Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης.

 

 

Ο ΣΕΒ χαρακτηρίζει ως πολύ θετικό πρώτο βήμα την ένταξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, ως διακριτού θεματικού κύκλου, στα εργαστήρια δεξιοτήτων που εισάγονται πιλοτικά στο υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το σχολικό έτος 2020-21, σύμφωνα με το Ν. 4692/2020.

 

 

Τι περιλαμβάνουν οι προτάσεις του ΣΕΒ

 

Οι προτάσεις για την επιχειρηματική εκπαίδευση περιλαμβάνουν επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται σε δραστηριότητες Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης, σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού, προσφορά περισσότερων βιωματικών εμπειριών σε σχέση με την επιχειρηματικότητα (μαθητικοί διαγωνισμοί, εικονικές επιχειρήσεις, κλπ.) στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, ενθάρρυνση της συμμετοχής στελεχών επιχειρήσεων σε προγράμματα Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης στα σχολεία, κ.α.

 

 

«Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου επικρατούσε η άποψη ότι η επιχειρηματικότητα είναι ένα έμφυτο ταλέντο το οποίο δεν μπορεί να διδαχθεί, οι ειδικοί της εκπαίδευσης αντιτείνουν σήμερα ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν δυνητικά να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες. Παρότι αναμφίβολα ορισμένα άτομα πλεονεκτούν έναντι των άλλων (βλ. έμφυτη ροπή προς την επιχειρηματικότητα, ενισχυτικό οικογενειακό περιβάλλον), υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες δεξιότητες και συμπεριφορές που όλοι μπορούν να αναπτύξουν μέσα από μία κατάλληλα σχεδιασμένη εκπαιδευτική διαδικασία», υπογραμμίζει ο ΣΕΒ.