Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία: Μέσα σε μία εβδομάδα κατατέθηκαν 9.000 αιτήσεις για 4.171 θέσεις

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου και ώρα 15:00

Μέσα σε μία εβδομάδα κατατέθηκαν 9.000 αιτήσεις στα Πρότυπα – Πειραματικά σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας η πλατφόρμα των αιτήσεων έχει ανοίξει από την Τρίτη 15 Μαρτίου και ήδη σε μια εβδομάδα έχουν κατατεθεί περίπου 9.000 αιτήσεις για 4.171 θέσεις.

Από το σχολικό έτος 2022-2023 προστίθενται νέα σχολεία στο δίκτυο των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. Έτσι, από 62 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία που λειτουργούσαν το σχολικό έτος 2019 – 2020, επεκτείνονται σε 120, ενώ ήδη από πέρυσι υπάρχει τουλάχιστον ένα Πρότυπο ή/και Πειραματικό σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά, αναβαθμισμένα δημόσια σχολεία, με στόχο την επέκταση των καλών πρακτικών σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στην εισαγωγική τάξη ενός Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή σε τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο ή σε κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο ως τις 31 Μαρτίου και ώρα 15:00 στον σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/services/pps/

Τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία ανά Περιφέρεια Εκπαίδευσης και βαθμίδα καθώς και την μεταξύ τους διασύνδεση μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=

Η εισαγωγή μαθητών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση την Παρασκευή, 6 Μαΐου. Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, σχετικών με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών, το Σάββατο, 7 Μαΐου.