Προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων: Ενισχύονται εκτάκτως με 15 εκατ. €

Λόγω της ανάκλησης των θερινών αδειών

Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανταποκρίθηκαν στις έκτακτες συνθήκες.

Εγκρίθηκε έκτακτο κονδύλι ύψους 15.000.000 ευρώ, για την οικονομική ενίσχυση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό συνέβη κατόπιν πρωτοβουλίας της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με την εισήγηση της Στρατιωτικής Ηγεσίας.

Το συγκεκριμένο ποσό είναι επιπρόσθετο της καταβληθείσας αποζημίωσης λόγω ανάκλησης των θερινών αδειών του προσωπικού. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανταποκρίθηκαν στις έκτακτες συνθήκες του τελευταίου τριμήνου.