Ποια είναι τα νέα μέτρα από σήμερα για εστίαση και take away

Μπαίνουν και νέα πρόστιμα για πελάτες και καταστηματάρχες

Από σήμερα τίθενται σε ισχύ.

 

 

Η απόφαση αναφέρει ότι «οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και κάθοδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην παρούσα, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών».

 

 

Σε περίπτωση παραβίασης των νέων μέτρων, τα πρόστιμα αφορούν τόσο τους καταστηματάρχες, όσο και τους ίδιους τους πελάτες. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στην ίδια την ΚΥΑ «Παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), σύμφωνα με το σημείο 17 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1.

 

 

-Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο

-Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο/πελάτη».

 

Τα νέα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ, ήδη από το ξημέρωμα της Τρίτης 2 Φεβρουαρίου, καθώς, όπως καταλήγει η ΚΥΑ, «η παρούσα ισχύει από χθες, 2 Φεβρουάριου 2021 και ώρα 6:00 έως και τις 8 Φεβρουάριου 2021 και ώρα 6:00».