Περιφέρεια Αττικής: Με 4.387.000 ευρώ επιχορηγεί 63 προνοιακά ιδρύματα της Αττικής

«ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ»

«Στον πυρήνα της πολιτικής μας είναι η στήριξη δομών με σημαντικό κοινωνικό έργο προς τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη», επισήμανε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.

Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους, κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπουργείου Εργασίας υπογράφθηκε επιχορήγηση 63 προνοιακών ιδρυμάτων από την Περιφέρεια Αττικής με το ποσό των 4.387.000 ευρώ.

«Στους βασικούς μας στόχους είναι να ενισχυθούν τέτοιου είδους δομές, διευρύνοντας το δίχτυ προστασίας και στήριξης των συνανθρώπων μας», πρόσθεσε.

Τέλος ο κ. Πατούλης τόνισε ότι «ως Περιφέρεια Αττικής, με συγκεκριμένο σχέδιο και στοχευμένες παρεμβάσεις θα δώσουμε έμφαση σε κοινωνικές πολιτικές και δράσεις, με ουσιαστικά και απτά αποτελέσματα».