Πανελλήνιες 2023: Εκτόξευση των βάσεων στις σχολές Ψυχολογίας και Χημικών Μηχανικών Αθήνας – Πτώση σε Ιατρικές, Φαρμακευτικές

Αυξομειώσεις των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια καταγράφουν τα βαθμολογικά στοιχεία των επιδόσεων των υποψηφίων στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Αυξομειώσεις των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με άνοδο έως και 700 μόρια στις υψηλόβαθμες σχολές, όπως Νομικής και Ψυχολογίας, και πτώση στις χαμηλόβαθμες των 1ου και 2ου Επιστημονικών Πεδίων, πτώση των βάσεων σε Ιατρικές – Φαρμακευτικές σχολές (3ο Πεδίο) και γενικευμένη άνοδος των βάσεων έως και 300 μόρια στις σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής του 4ου Πεδίου, καταγράφουν τα βαθμολογικά στοιχεία των επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα στα οποία διαγωνίστηκαν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τις εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων σε 150 σχολές παρουσιάζει η «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», σύμφωνα με τη μελέτη που συνέταξε ο Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης, σύμβουλος σπουδών και καριέρας της PIXIDAedu.

Η μελέτη βασίζεται στα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, στις ανακοινώσεις εισακτέων κάθε τμήματος, στον αριθμό των υποψηφίων ανά Πεδίο, καθώς επίσης για πρώτη φορά και σε αλγόριθμο, ο οποίος συντέθηκε από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Σημειώνεται ότι οι αναλυτικές εκτιμήσεις γίνονται αποκλειστικά για τμήματα που επιλέγονται από ένα Πεδίο μόνο και δεν έχουν ειδικό μάθημα.

 

1ο Eπιστημονικό πεδίο ανθρωπιστικών σπουδών

Πλήθος υποψηφίων ΓΕΛ: Παρατηρήθηκε μία μικρή αύξηση σε σχέση με το 2022, συγκεκριμένα από 18.300 περυσινούς υποψήφιους, φέτος είχαμε 18.850.
Ελάχιστη βάση εισαγωγής: Υπάρχει αύξηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής από 11,31 πέρυσι σε 11,73 φέτος.

Αναλυτικές εκτιμήσεις βάσεων: Αναμένονται αυξήσεις βάσεων εισαγωγής κατά 50 έως 700 μόρια στα τμήματα που πέρυσι είχαν πάνω από 15.000 μόρια. Αντίθετα, αναμένονται πτώσεις από 50 έως 250 μόρια για τα τμήματα που πέρυσι είχαν βάση χαμηλότερη από 15.000 μόρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Νομική Αθήνας, η οποία από 17.950 μόρια πέρυσι, φέ- τος εκτιμάται να φτάσει τα 18.470, και την Ψυχολογία Αθήνας (ΕΚΠΑ), η οποία από 17.420 μόρια πέρυσι, φέτος εκτιμάται να φτάσει τα 17.950, δηλαδή αύξηση περίπου 500 μορίων και στα δύο τμήματα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των βάσεων που προκύπτουν από τη μελέτη, η Σχολή Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) στη Θεσσαλονίκη θα αγγίξει τα 19.080 μόρια δηλαδή αύξηση κατά 685 μονάδες, και η Σχολή Ψυχολογίας Αθήνας θα φθά- σει όπως εκτιμάται τα 17.950 μόρια, δηλαδή αύξηση 530 μορίων.

 

2ο Eπιστημονικό πεδίο θετικών σπουδών

Πλήθος υποψηφίων ΓΕΛ: Παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με το 2022, συγκεκριμένα από 14.200 περυσινούς υποψήφιους, φέτος είχαμε 13.200

Ελάχιστη βάση εισαγωγής: Υπάρχει αύξηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής από 11,84 πέρυσι σε 12,30 φέτος.

Αναλυτικές εκτιμήσεις τμημάτων: Αναμένονται αυξήσεις βάσεων εισαγωγής κατά 10 έως 300 μόρια στα τμήματα που πέρυσι είχαν πάνω από 15.000 μόρια. Αντίθετα, ανα- μένονται πτώσεις από 50 έως 300 μόρια για τα τμήματα που πέρυσι είχαν βάση χαμηλότερη από 15.000 μόρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Αθήνας με εκτιμώμενα 18.750 μόρια, από 18.470 πέρυσι, και τους Μηχανολόγους Μηχανικούς Αθήνας με 18.500 μόρια, από 18.196 πέρυσι, δηλαδή αύξηση περίπου 300 μορίων και στα δύο τμήματα.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το περιζήτητο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Αθήνας εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 17.780 μόρια, κατά 210 αυξημένο σε σχέση με πέρυσι.

 

3ο Επιστημονικό πεδίο σπουδών υγείας

Πλήθος υποψηφίων ΓΕΛ: Δεν παρατηρήθηκε αξιόλογη μεταβολή υποψηφίων.

Ελάχιστη βάση εισαγωγής: Υπάρχει μείωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής από 12,02 πέρυσι σε 11,63 φέτος.

Αναλυτικές εκτιμήσεις βάσεων: Αναμένονται γενικευμένες πτώσεις βάσεων εισαγωγής κατά 10 έως 200 μόρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Ιατρική Αθήνας με 18.610 μόρια από 18.800 πέρυσι, και τη Φαρμακευτική Αθήνας με 17.790 μόρια από 17.910 πέρυσι.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η Ιατρική Θεσσαλονίκης θα πέσει κατά 190 μόρια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή βάση, δηλαδή εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 18.360 μόρια, ενώ πτώση εκτιμάται ότι θα έχει και η Ιατρική Πάτρας με βάση στα 18.300 μόρια, ενώ το «κατώφλι» της Ιατρικής Σχολής, που διαμορφώνεται συνήθως στο τμήμα της Αλεξανδρούπολης, εκτιμάται ότι θα έχει βάση 17.890 μόρια. Το τμήμα Οδοντιατρικής στη Θεσσαλονί-κη αναμένεται να έχει μία πτωτική πορεία της τάξης των 200 μορίων και να αγγίξει τα 17.860 μόρια.

 

4ο Eπιστημονικό πεδίο σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Πλήθος υποψηφίων ΓΕΛ: Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση υποψηφίων κατά 1.500 περίπου σε σχέση με πέρυσι. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους της γενικευμένης ανόδου βάσεων στο 4ο Πεδίο.

Ελάχιστη βάση εισαγωγής: Η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν μεταβλήθηκε σε σχέση με πέρυσι (10,45).

Αναλυτικές εκτιμήσεις βάσεων: Αναμένεται γενικευμένη άνοδος βάσεων από 10 έως 300 μόρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, το οποίο εκτιμάται να ανέβει στα 18.060 μόρια από τα 17.925 πέρυσι, και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ, το οποίο εκτιμάται να ανέλθει στα 17.200 μόρια από 16.975 μόρια πέρυσι. Το Οικονομικό Τμήμα (ΣΣΑΣ) στη Θεσσαλονίκη εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 18.370, δηλαδή αύξηση 380 μορίων, ενώ το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στην Αθήνα εκτιμάται ότι θα ανεβεί στα 16.020 από τα 15.750 πέρυσι.

 

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή