Πανελλαδικές 2023: 22.436 θέσεις σε δημόσια IEK

Περισσότερες φέτος οι επιλογές των υποψηφίων με το παράλληλο μηχανογραφικό

Αυξημένες κατά 36% είναι οι επιλογές που μπορούν να κάνουν φέτος οι υποψήφιοι μέσω της υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτησή τους σε δημόσια ΙΕΚ.

Ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών ΙΕΚ και ειδικοτήτων που μπορεί να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελ- τίου, τα οποία αποτελούν μία καλή επιλογή σπουδών που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων με παράλληλο μηχανογραφικό ανήλθε σε 20.432.

Αύξηση

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, συνολικά οι θέσεις είναι 22.436 έναντι 16.544 θέσεων της περσινής χρονιάς (ποσοστό αύξησης 36%).

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής ανά υπουργείο:

■ ΙΕΚ υπουργείου Παιδείας: 18.460
■ ΙΕΚ υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: 80
■ ΙΕΚ υπουργείου Εργασίας: 1.650
■ ΙΕΚ υπουργείου Τουρισμού: 881
■ ΙΕΚ υπουργείου Υγείας: 1.140

Από αυτές, οι διατιθέμενες θέσεις του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου στα ΙΕΚ αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αυξάνονται σε 18.460 από 14.200, ποσοστό αύξησης 30%. Τα τμήματα στα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ αυξάνονται στα 923 από 710 πέρσι, ενώ τα τμήματα στα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας υπουργείου Τουρισμού αυξάνονται στα 27 από 25 πέρσι.

Παράλληλα, τα τμήματα στα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας αυξάνονται στα 55 από 41 πέρσι, ενώ τα τμήματα στα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας μειώνονται στα 48 από 53 πέρσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα τμήματα στα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν παρουσιάζουν καμία μεταβολή και παραμένουν επτά.

Κατάρτιση

Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορί-ζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υπο- ψήφιοι που ισοβαθμούν.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

 

*Ισμήνη Χαραλαμποπούλου/Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Απογευματινή την Πέμπτη 1η Ιουνίου