ΕΚΠΑ: Νέα αντιπρύτανης στο ίδρυμα η Χαρά Σπηλιοπούλου

Η Χαρά Σπηλιοπούλου είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει θέση Αντιπρύτανη στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ αναλαμβάνει η καθηγήτρια Χαρά Σπηλιοπούλου.

 

 

 

Ποια είναι η Χαρά Σπηλιοπούλου

Η Χαρά Σπηλιοπούλου είναι Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχία Φαρμακευτικού Τμήματος και Ιατρικής Σχολής).

Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στην Τοξικολογία και κατέχει τον τίτλο της ειδικότητας της Ιατροδικαστικής. Σήμερα είναι υπεύθυνη για την ειδικότητα της Ιατροδικαστικής στη χώρα μας.

Μεταπτυχιακά

Έχει μετεκπαιδευτεί στις Η.Π.Α., στη Σκωτία και στην Ισπανία. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 12 κεφάλαια σε διεθνή συγγράμματα, έχει συγγράψει τέσσερεις μονογραφίες και έχει περισσότερες από 200 δημοσιευμένες εργασίες σε ξένα περιοδικά με κριτές.

Διδάσκει Ιατροδικαστική και Τοξικολογία, καθώς και Ιατρική Δεοντολογία, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και του Φαρμακευτικού Τμήματος.

Επίσης από το 2006 μέχρι σήμερα διδάσκει στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Αστυνομικής Ακαδημίας της ΕΛ.ΑΣ. και στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

Ασκεί την Ιατροδικαστική στην Ελλάδα εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια και έχει κληθεί επανειλημμένως ως Επιστημονικός Σύμβουλος από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σοβαρές υποθέσεις εγκλημάτων που συμβαίνουν στην Κύπρο.

Από το 2003 έως σήμερα είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας ΕΚΠΑ. Από το έτος 2006 έως το 2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ. Από το 2010 έως το 2015 διετέλεσε μέλος της Ιατρικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, ως εκπρόσωπος των Κρατών-Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και μέλος πολλών Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την ασφάλεια των Φαρμάκων.

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως το Σεπτέμβριο του 2016 διετέλεσε Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Αύγουστο 2021 Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ.

Η Χαρά Σπηλιοπούλου είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει θέση Αντιπρύτανη στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.