Με αυτόν τον τρόπο θα λάβει η Ελλάδα τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης

οι οροι της Ε.Ε. για τα κράτη μελη

Μετά από ένα επεισοδιακό τετραήμερο, οι ηγέτες της Ευρώπης κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, αν και οι τελικές αποφάσεις απείχαν από τον αρχικό σχεδιασμό. 

Πώς θα λάβει η Ελλάδα τα 31 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης θα πρέπει να καταρτίσει η Ελλάδα τους επόμενους μήνες το οποίο θα περιγράφει την μεταρρυθμιστική ατζέντα της χώρας για τα έτη 2021-2023.

Βασιζόμενη σε αυτό το σχέδιο θα μπορέσει να λάβει μέρος από τα 31 δισ. ευρώ που της αντιστοιχούν από το Ευρωπαικό Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Ελλάδα δικαιούται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης επιχορηγήσεις ύψους 19 δισ. ευρώ και δάνεια 12 δισ. ευρώ λαμβάνοντας ακόμη 38 δισ. ευρώ από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027.

Τα 13,3 δισ. ευρώ θα αναληφθούν κατά τα έτη 2021 και 2022. Το υπόλοιπο 30% θα δεσμευτεί πλήρως έως το τέλος του 2023. Για κάθε κράτος μέλος ο μέγιστος όγκος των δανείων δεν θα υπερβαίνει 6,8% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος του.

Τα κράτη μέλη για να λάβουν τα εν λόγω δάνεια και επιχορηγήσεις, θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θα καθορίζουν τη μεταρρυθμιστική και επενδυτική ατζέντα τους για τα έτη 2021-2023. Τα σχέδια θα προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες το 2022, ώστε να ληφθεί υπόψη η τελική κατανομή των κονδυλίων για το 2023.

Εντός δύο μηνών θα γινεται αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτυγχάνεται η ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους μέλους.

Απαραίτητη προϋπόθεση και η αποτελεσματική συμβολή στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων αποκατάστασης και ανθεκτικότητας θα εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία.

Η θετική αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής θα υπόκειται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεωνν που έχει λάβει το κράτος και θα πιστοποιείται από την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή . Η χρήση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι συνδεδεμένη με προϋποθέσεις οι οποίες όμως θα είναι ευέλικτες.