Καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ

Ποιους αφορά η κατάργηση.

 

 

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, δεν θα εφαρμοστεί κατά το φορολογικό έτος 2021 για τους μισθωτούς εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και κατά το φορολογικό έτος 2020 (στα εισοδήματα του τρέχοντος έτους) για τους φορολογούμενους που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες (μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες) και τους αγρότες.

 

Αυτό σημαίνει ότι το 2021 οι μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα δουν τις μηνιαίες φορολογικές κρατήσεις τους να μειώνονται από την 1η-1-2021, λόγω μη παρακράτησης της εισφοράς από τις αποδοχές του έτους 2021.

 

Οι υπόλοιπες κατηγορίες ωφελουμένων θα δουν μειώσεις επιβαρύνσεων από το μέτρο αυτό επίσης το 2021, όταν θα γίνει η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2020.

 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ετήσιο συνολικό ατομικό – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ από όλες τις πηγές και επιβάλλεται κλιμακωτά επί του ετησίου αυτού εισοδήματος με συντελεστές 2,2%-10%.

 

Η μη επιβολή της εισφοράς στα εισοδήματα που θα αποκτήσουν το 2021 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, και στα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες θα έχει ως συνέπεια να ωφεληθούν με ετήσιες μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων:

 

– έως 176 ευρώ, όσοι εκ των ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 12.000 και έως 20.000 ευρώ
– από 176 έως 676 ευρώ όσοι εκ των ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 και μέχρι 30.000 ευρώ
– από 676 έως 1.326 ευρώ όσοι εκ των ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 30.000 και μέχρι 40.000 ευρώ
– από 1.326 έως 2.826 ευρώ όσοι εκ των ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ