Ίδρυμα Μποδοσάκη: Ξεκινά το διευρυμένο πρόγραμμα υποτροφιών

Εκτός από μεταπτυχιακές σπουδές το πρόγραμμα καλύπτει φέτος και ταξίδια ελλήνων ερευνητών σε ιδρύματα του εξωτερικού

Τρία επίπεδα εκπαίδευσης καλύπτει το διευρυμένο πρόγραμμα υποτροφιών που υλοποιεί φέτος το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο 51ο έτος προσφοράς του.

Για την ακαδημαϊκή περίοδο 2023-2024, το πρόγραμμα καλύπτει

  • Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
  • Μεταδιδακτορική Έρευνα
  • Επιστημονική έρευνα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού για επιστήμονες που διαμένουν στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές, το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους του πανεπιστημιακού τομέα των ΑΕΙ, καλύπτει περί τις 60 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για όσους ονειρεύονται ερευνητική ή ακαδημαϊκή καριέρα, το επόμενο βήμα υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου», το οποίο από το 2008 χορηγεί σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος τέσσερις υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Με το νέο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές, το Ίδρυμα Μποδοσάκη απευθύνεται σε επιστήμονες ερευνητές που συνεχίζουν να φοιτούν ή να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίοι επιθυμούν να επισκεφτούν πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας για την εκμάθηση επιστημονικής μεθοδολογίας, σύγχρονων ερευνητικών διεθνών τάσεων και τεχνολογιών ή και την παρουσίαση και παράδοση διαλέξεων.

Στόχος είναι η μεταφορά και διάχυση της αποκτηθείσας εμπειρίας και γνώσης στην ελληνική επιστημονική κοινότητα.

Το πρόγραμμα αφορά σε βραχυχρόνιες υποτροφίες, διάρκειας έως 6 μηνών, και καλύπτει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης.

Προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές είναι η 15η Φεβρουαρίου 2023.

Για το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως 15 Μαρτίου 2023, ενώ το Πρόγραμμα Υποτροφιών για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2023 με προθεσμία υποβολής αιτήσεων τη 12η Απριλίου 2023.

Οι υποτροφίες για τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές πλήρους φοίτησης καλύπτουν το κόστος των διδάκτρων και το κόστος διαβίωσης και αφορούν σε 20 σύγχρονα επιστημονικά πεδία, τα οποία παρουσιάζουν ζήτηση και προοπτικές ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων η Μηχανική Μάθηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Επιστήμη Δεδομένων και οι Ψηφιακές Τεχνολογίες, η Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων, η Βιοκαινοτομία, η Νανοτεχνολογία, η Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων και ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός στην Αρχιτεκτονική.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιδρύματος Μποδοσάκη Αθηνά Δεσύπρη, «Τα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψιν την εξέλιξη των επιστημονικών πεδίων και τη ζήτηση της αγοράς, αλλά και τα ενδιαφέροντα των νέων.

Η προκήρυξη του Προγράμματος Υποτροφιών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη μαζί με το πλήρες υποστηρικτικό υλικό.