Επίδομα 800 ευρώ: Πάνω από 10.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα!

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πολύ μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται, από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της, στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα των 800 ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, η πλατφόρμα για το επίδομα 800 ευρώ άνοιξε τα μεσάνυχτα και μέχρι το πρωί της Τετάρτης είχαν υποβληθεί 10.000 αιτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα των 800 ευρώ γίνεται με συγκεκριμένη σειρά, βάσει του λήγοντα αριθμού του ΑΦΜ του κάθε εργαζόμενου.

Να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα με την αίτηση για το επίδομα, υποβάλλεται η δήλωση και για τη μείωση ενοικίου κατά 40%.

Στην υπεύθυνη δήλωση, που καλούνται να υποβάλουν οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων, των οποίων είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), λόγω του κορωνοϊού, συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ).

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.